Så funkar det

Sekab är ett svenskt grönt kemibolag

Vi vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom att förädla etanol till gröna kemikalier och bränslen, men även genom att utveckla och erbjuda kommersiell teknik för att producera cellulosasocker, lignin och bioetanol.

I Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är här som vi, Sekab, har våra rötter. De första dropparna av etanol producerades här i området redan 1909 och det är med över hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generation hållbar bioetanol och innovativa lösningar inom grön kemi.

 

Så funkar det

 

i Kemifabriken

Sekabs kemianläggning producerar acetaldehyd och etylacetat. Vi förädlar och omvandlar etanol till biodrivmedel och etanolbaserade kemikalieprodukter…

Läs om hur vi producerar kemikalier och biodrivmedel

i Biorefinery Demo Plant

Här har Sekab E-Technology bedrivit avancerat forsknings- och utvecklingsarbete för att verifiera samtliga processteg som krävs för att kommersialisera till olika gröna produkter med vitt skilda användningsområden..

Läs mer

Hej!

Har du frågor eller funderingar?