Sekabs styrelse

Gunnar Olofsson

Styrelsens ordförande sedan 2017

Gunnar är civiljägmästare, skoglig hedersdoktor och rådgivare inom affärs- och företagsutveckling. Nuvarande styrelseordförande för bl. a. Statskog och tidigare vd och koncernchef i Sveaskog och vd i Inlandsinnovation AB. Han har även haft ledande roller inom AssiDomän och sågverkskoncernen Setra Group.

Per Carstedt

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2007

Per är vd i EcoEnergy Africa AB. Dessförinnan var han vd i SEKAB gruppen samt styrelse-ordförande i BioAlcohol Fuel Foundation och en drivande kraft bakom etanolutvecklingen i Sverige och Europa.

Roland Nordin

Styrelseledamot i Sekab sedan 2024
Per Grunewald

Per Grunewald

Styrelseledamot i Sekab sedan 2020

Per är grundare av Pegroco Invest och styrelseledamot sedan 2007. Per har 16 år inom Electroluxkoncernen, som Senior VP, VD e2Home, senior IM på Bure Equity, medgrundare och vvd på Spine Robotics. Sedan 2011 invald ledamot i IVA.

Karin Hedlund

Styrelseledamot i Sekab sedan 2019

Finansdirektör på Umeå Energi AB.

Håkan Åström

Håkan Åström

Styrelseledamot i Sekab sedan 2021

Under åren 1976 till 2015 har Håkan har haft chefsbefattningar inom ASEA, ABB och BAE Systems. I fyra år var han Kommundirektör i Örnsköldsvik där han också haft uppdrag som Ordförande i Handelskammaren Mittsverige och Ordförande  i Örnsköldsviks Industrigrupp.

Kristina Säfsten

Styrelseledamot i Sekab sedan 2022

Kristina är civilingenjör och tidigare vd för Övik Energi. Innan dess har hon jobbat inom skogsindustrin och andra energibolag kopplade till energiförsörjning, miljö- och utvecklingsfrågor. Genom åren har hon varit mycket aktiv och haft olika roller inom branschföreningar, universitet och styrelser.

Stefan Skarp

Styrelseledamot i Sekab sedan 2022

Stefan är affärsenhetschef på Skellefteå Kraft, styrelseordförande i BlaikenVind AB och ledamot i styrelsen för ProcessIT.
Tidigare ledamot i styrelsen för branschföreningen Svensk Vindenergi.

Bernt Karlsson

Bernt Karlsson

Styrelseledamot i Sekab sedan 2023

Bernt är CFO i OK ekonomisk förening. Dessförinnan har Bernt haft ledande befattningar inom ekonomi hos OKQ8 Scandinavia senast som Head of Controlling, Investments & Treasury.

Arbetstagarrepresentanter

Pär Nordlander

Pär Nordlander

Unionen
Andreas Bäckman

Andreas Bäckman

IF Metall

Styrelsesuppleanter

Magnus Ånger

Akademikerna

Mats Wikman

If metall

Valberedning

Kristina Sundin-Jonsson, Kommunchef Skellefteå
Pär Lindberg, Ordförande Valberedningen
Per Carstedt, EcoDevelopment

SEKABs Revisor

Ernst & Young AB
Rikard Grundin, huvudansvarig

Hej!

Vill du kontakta oss?