Sekabs styrelse

Gunnar Olofsson

Styrelsens ordförande sedan 2017

Gunnar är civiljägmästare, skoglig hedersdoktor och rådgivare inom affärs- och företagsutveckling. Nuvarande styrelseordförande för bl. a. Statskog och tidigare vd och koncernchef i Sveaskog och vd i Inlandsinnovation AB. Han har även haft ledande roller inom AssiDomän och sågverkskoncernen Setra Group.

Mats Bergh

Mats Bergh

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2018

Mats är vd vid Johanneberg Science Park och styrelseledamot i Connect Väst. Mats har tidigare varit vice vd för RISE Holding AB och ansvarig för fundraising och näringslivssamverkan vid Chalmers. Dessförinnan gruppchef för Saab AB och Celsius Consultants AB.

Per Carstedt

Styrelseledamot i SEKAB sedan 2007

Per är vd i EcoEnergy Africa AB. Dessförinnan var han vd i SEKAB gruppen samt styrelse-ordförande i BioAlcohol Fuel Foundation och en drivande kraft bakom etanolutvecklingen i Sverige och Europa.

Fredrik Herlitz

Styrelseledamot i Sekab sedan 2019

Fredrik är CTO och delägare av Permascand AB, där han tidigare var vd. Fredrik har arbetet med utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster för Permascand och Nouryon samt varit aktiv inom Teknikföretagen, Handelskammaren samt Teknikcollege Södra Norrland.

Anders Järvelä

Styrelseledamot i Sekab sedan 2019

Anders är strategichef på Skellefteå Kraft AB och styrelseledamot i Mellansvensk Kraftgrupp AB, Energiservice Skellefteå AB, Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB samt Norrlands Etanolkraft AB.

Per Grunewald

Per Grunewald

Styrelseledamot i Sekab sedan 2020

Per är grundare av Pegroco Invest och styrelseledamot sedan 2007. Per har 16 år inom Electroluxkoncernen, som Senior VP, VD e2Home, senior IM på Bure Equity, medgrundare och vvd på Spine Robotics. Sedan 2011 invald ledamot i IVA.

Karin Hedlund

Styrelseledamot i Sekab sedan 2019

Finansdirektör på Umeå Energi AB.

Håkan Åström

Håkan Åström

Styrelseledamot i Sekab sedan 2021

Under åren 1976 till 2015 har Håkan har haft chefsbefattningar inom ASEA, ABB och BAE Systems. I fyra år var han Kommundirektör i Örnsköldsvik där han också haft uppdrag som Ordförande i Handelskammaren Mittsverige och Ordförande  i Örnsköldsviks Industrigrupp.

Arbetstagarrepresentanter

Pär Nordlander

Pär Nordlander

Unionen
Andreas Bäckman

Andreas Bäckman

IF Metall

Styrelsesuppleanter

Mats Wikman

christina bas

Christina Bas

akademikerna

Valberedning

Kristina Sundin-Jonsson, Kommunchef Skellefteå
Pär Lindberg, Ordförande Valberedningen
Per Carstedt, EcoDevelopment

SEKABs Revisor

Ernst & Young AB
Rikard Grundin, huvudansvarig

Hej!

Har du frågor eller funderingar?