Bio Etanol

PRODUCTS BY SEKAB

Snabbfakta

CAS nummer

64-17-5

Molekylformel

C2H5OH

Molekylvikt

46,07 g/mol

Synonymer

Etylalkohol

Leverans

Sker i bulkvolym

denaturering

Erbjuds med olika denatureringar och kan kundanpassas

Sekab kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål genom att erbjuda biobaserade kemikalier för dina processer. Våra kemikalier är identiska och har samma kvalitet som de fossilbaserade alternativen men tillverkas av biobaserade råvaror i en process som drivs på grön bioenergi och kan avsevärt minska ditt miljöavtryck.

Etanolprodukter från Sekab tillverkas av den finaste andra generationens etanol från restprodukter av svensk skogsindustri. Våra etanolprodukter inkluderar

men kan även erbjudas i andra blandningar.

Vi är stolta över att kunna erbjuda vår finaste hållbarhetsmärkta Bio Etanol som ger dig en helt certifierad produkt som garanterat har 100% biobaserad råvara.

 

Certificat och protokoll som vi erbjuder:

CoA. Certificate of Analysis intygar att en batch eller ett parti av produkten uppfyller alla fastställda och ömsesidigt överens­komna specifikationer som har refererats, undertecknats och daterats av en auktoriserad representant för kvalitetskontroll eller kvalitetsavdelningen.

SDS. Säkerhetsdatabladet innehåller information såsom egenskaperna hos varje kemikalie; de fysiska, hälso- och miljöriskerna; skyddsåtgärder; och säkerhetsåtgärder för hantering, lagring och transport av kemikalien.

Hållbarhetscertifikat. Våra produkter är certifierade av ISCC+ som är ett globalt tillämpbart hållbarhetscertifieringssystem.

CO2 värde. GHG protokoll för att visa mängden utsläpp av växthusgaser.

Om etanol

Teknisk etanol är en benämning på etanol av höga koncentrationer, oftast 95% eller 99% som kan erbjudas med eller utan olika denatureringar. Teknisk etanol har många användningsområden och är vanlig vid produktion av bland annat livsmedel, färg, antiseptiska produkter och som ingrediens i miljövänliga lösningsmedel.

Andra användningsområden är tvättmedel, industriella lacker, tryckfärg och i viss processindustri. Sekab har en stor flexibilitet när det gäller leverans av teknisk etanol och kan tillmötesgå många önskemål när det gäller koncentration och denaturering. Idag erbjuder vi exempelvis blandningar med etylacetat, metyletylketon, normalbutanol eller isopropanol.

Biologisk etanol är dessutom ett ämne som snabbt bryts ned i naturen vilket också gör det till ett miljövänligt val, etanolen blir en del av det naturliga kretsloppet och ett bra alternativ både när det gäller lokal miljöpåverkan och utsläpp av fossil koldioxid.

Snabbfakta

CAS nummer

64-17-5

Molekylformel

C2H5OH

Molekylvikt

46,07 g/mol

Synonymer

Etylalkohol

Leverans

Sker i bulkvolym

denaturering

Erbjuds med olika denatureringar och kan kundanpassas

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?