Etanol

PRODUCTS BY SEKAB

Snabbfakta

CAS nummer

64-17-5

Molekylformel

C2H5OH

Molekylvikt

46,07 g/mol

Synonymer

Etylalkohol

Leverans

Sker i bulkvolym

denaturering

Erbjuds med olika denatureringar och kan kundanpassas

Sekab kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål genom att erbjuda biobaserade kemikalier för dina processer. Våra kemikalier är identiska och har samma kvalitet som de fossilbaserade alternativen men tillverkas av biobaserade råvaror i en process som drivs på grön bioenergi och kan avsevärt minska ditt miljöavtryck.

Etanolprodukter från Sekab tillverkas av den finaste andra generationens etanol från restprodukter av svensk skogsindustri. Våra etanolprodukter inkluderar Thermol, spolarvätska och etanol för låginblandning, men kan även erbjudas i andra blandningar.

Vi är stolta över att kunna erbjuda vår finaste hållbarhetsmärkta Ethanol Pure som ger dig en helt certifierad produkt som garanterat är 100% fysisk biobaserad. Som ett biobaserat men ocertifierat alternativ kan vi erbjuda Ethanol Basic.

 

Certificat och protokoll som vi erbjuder:

CoA. Certificate of Analysis intygar att en batch eller ett parti av produkten uppfyller alla fastställda och ömsesidigt överens­komna specifikationer som har refererats, undertecknats och daterats av en auktoriserad representant för kvalitetskontroll eller kvalitetsavdelningen.

SDS. Säkerhetsdatabladet innehåller information såsom egenskaperna hos varje kemikalie; de fysiska, hälso- och miljöriskerna; skyddsåtgärder; och säkerhetsåtgärder för hantering, lagring och transport av kemikalien.

Hållbarhetscertifikat. Våra produkter är certifierade av ISCC+ som är ett globalt tillämpbart hållbarhetscertifieringssystem.

CO2 värde. GHG protokoll för att visa mängden utsläpp av växthusgaser.

Kosher. Denna certifiering verifierar att produktionen överensstämmer med standarderna för kashrut (judisk dietlag) som anges i Shulchan Arukh, riktmärket för religiös judisk lag.

Halal. En Halal-certifierad produkt betyder att produkten är tillåten eller acceptabel i enlighet med islamisk lag.

Snabbfakta

CAS nummer

64-17-5

Molekylformel

C2H5OH

Molekylvikt

46,07 g/mol

Synonymer

Etylalkohol

Leverans

Sker i bulkvolym

denaturering

Erbjuds med olika denatureringar och kan kundanpassas

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?