Vår hållbara historia

Etanol för miljön i över 100 år

Sekab ligger mitt i High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik där skogsetanol har framställts i över 100 år. Etanol som tillverkas av rester från skogs- och processindustrin och ger kemikalier och drivmedel med minsta möjliga klimatpåverkan.

Vi på Sekab förädlar den etanol som i decennier tillverkats av restprodukter här i området. I och med att etanolen framställs av förnybara och cellulosabaserade restprodukter passar våra kemiprodukter kunder som ställer mycket höga klimat- och miljökrav.

Från början en rest från pappersmassa

Pappersmassa har länge varit en viktig industriprodukt i Sverige. Fram till 1870-talet framställdes den mekaniskt, men mot slutet av 1800-talet lärde man sig att framställa pappersmassan med kemiska metoder. De sulfit- och sulfatprocesser man införde blev vanliga på de nya pappersbruken.

Eftersom sulfitluten innehåller mycket socker låg det nära till hands att använda den för att tillverka etanol. Hösten 1909 startade den första produktionen av sulfitetanol från cellulosa. Etanoltillverkning blev vanlig i Sveriges sulfitbruk och i Domsjö utanför Örnsköldsvik uppstod även en kemiindustri som tog vara på etanolen som råvara. Under första världskriget, när importen av bensin till Sverige ströps, blev etanol även ett viktigt drivmedel.

Cellulosaetanol av miljöskäl

När sulfitmetoden användes löstes nästan hälften av veden som skulle bli pappersmassa ut i kokvätska och gick till spillo. Det blev väldigt mycket restprodukter i form av bland annat sulfitlut, som på den tiden pumpades rakt ut i närmaste vattendrag.

1933 visade att det då släpptes ut omkring en miljon ton organiskt material från svenska massabruk. En minst sagt dålig lösning för både miljö och ekonomi. Sekabs själ och hjärta är att ta vara på dessa restprodukter och förädla dem till produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Skogsetanol minskar klimatpåverkan

Än i dag använder vi på Sekab cellulosaetanol, eller skogsetanol som det också kallas, från sulfitbruket i Domsjö. Etanolen använder vi för att tillverka både biodrivmedel och kemikalier. Att använda restprodukter från den befintliga industrin ger en slutprodukt med mycket låg klimatpåverkan. Därför har de av våra produkter med bäst klimategenskaper sin bas i skogsetanolen.

Domsjö Fabriker har utvecklats från att ha varit en traditionell pappersmassafabrik till ett avancerat bioraffinaderi som tillverkar specialcellulosa, viskos och lignin.

Hej!

Vill du kontakta oss?