Bio Ättiksyra

PRODUCTS BY SEKAB

Snabbfakta

CAS NUMMER

64-19-7

KEMISK FORMEL

CH3COOH

MOLEKYLVIKT

60,052 g/mol

SYNONYMER

Etansyra, Karboxylsyra

Sekab kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål genom att erbjuda biobaserade kemikalier för dina processer. Våra kemikalier är identiska och har samma kvalitet som de fossilbaserade alternativen men tillverkas av biobaserade råvaror i en process som drivs på grön bioenergi och kan avsevärt minska ditt miljöavtryck.

Ättiksyra från Sekab är framställd av biobaserad etanol med förnybar bioenergi i ett slutet system och med så lite toxikologiska effekter som möjligt.
Vi är stolta över att kunna erbjuda vår finaste hållbarhetsmärkta Bio Ättiksyra som ger dig en helt certifierad produkt som garanterat har 100% biobaserad råvara. Vid ett byte från fossil ättika till biobaserad kan CO2-utsläppen minska med 50 procent. 

Sekabs ättiksyra är hållbarhetscertifierad enligt certifieringsorganet ISCC – International Sustainability & Carbon Certification. Det är en garanti för att kemikalien produceras från förnybar bioetanol, med förnybar energi och i en cirkulär process med avancerad biorening.

Sekabs ISCC plus-certifikat

Sekabs ISCC certifikat

5 bra anledningar att välja vår Bio Ättiksyra

  • Biobaserad råvara
  • 100 procent grön energi i tillverkningen
  • Full spårbarhet genom värdekedjan
  • ISCC+, halal och kosher certifierad
  • Stabil produktion i egen tillverkningsenhet med planer på lager i ARA regionen

Certificat och protokoll som vi erbjuder:

CoA. Certificate of Analysis intygar att en batch eller ett parti av produkten uppfyller alla fastställda och ömsesidigt överens­komna specifikationer som har refererats, undertecknats och daterats av en auktoriserad representant för kvalitetskontroll eller kvalitetsavdelningen.

SDS. Säkerhetsdatabladet innehåller information såsom egenskaperna hos varje kemikalie; de fysiska, hälso- och miljöriskerna; skyddsåtgärder; och säkerhetsåtgärder för hantering, lagring och transport av kemikalien.

Hållbarhetscertifikat. Våra produkter är certifierade av ISCC+ som är ett globalt tillämpbart hållbarhetscertifieringssystem.

CO2 värde. GHG protokoll för att visa mängden utsläpp av växthusgaser.

Kosher. Denna certifiering verifierar att produktionen överensstämmer med standarderna för kashrut (judisk dietlag) som anges i Shulchan Arukh, riktmärket för religiös judisk lag.

Halal. En Halal-certifierad produkt betyder att produkten är tillåten eller acceptabel i enlighet med islamisk lag.

Om ättiksyra

Ättiksyra är en vanlig råvara och en viktig mellankemikalie med brett användningsområde. En stor del av den ättiksyra som tillverkas industriellt idag återfinns i många av de vardagsprodukter som vi omger oss med dagligen. Typiska exempel är olika plastprodukter, PET-förpackningar, lim, schampo, färg, lösningsmedel och läkemedel.

Som mellankemikalie används ättiksyra vid framställning av till exempel vinylacetat som sen blir till olika former av plaster. Den används vid tillverkning av estrar som etylacetat som är ett lösningsmedel. Ättiksyra används också som råvara vid framställning av både acetat och acetatsilke som i nästa steg kan blir till fodertyg eller glasögonbågar.

Ättiksyra som konserveringsmedel

Ättiksyra hämmar tillväxt av många sjukdomsframkallande bakterier, det beror främst på ättiksyrans salter som också kallas acetater. Som konserverings- eller surhetsreglerande medel återfinns därför ättiksyra i livsmedel och inläggningar som till exempel inlagd gurka.

Snabbfakta

CAS NUMMER

64-19-7

KEMISK FORMEL

CH3COOH

MOLEKYLVIKT

60,052 g/mol

SYNONYMER

Etansyra, Karboxylsyra

Contact for more information

Sofia Domeij sofia.domeij@sekab.com 070-316 40 40
Eva Nilsson Ihme

Contact for more information

Eva Nilsson Ihme eva.ihme@sekab.com 0660-793 25 070-287 85 95

Contact for more information

Ulrika Sondell ulrika.sondell@sekab.com 0660-793 20 070-212 30 28

Hej!

Vill du kontakta oss?