Ättiksyra

PRODUCTS BY SEKAB

Snabbfakta

CAS NUMMER

64-19-7

KEMISK FORMEL

CH3COOH

MOLEKYLVIKT

60,052 g/mol

SYNONYMER

Etansyra, Karboxylsyra

Sekab kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål genom att erbjuda biobaserade kemikalier för dina processer. Våra kemikalier är identiska och har samma kvalitet som de fossilbaserade alternativen men tillverkas av biobaserade råvaror i en process som drivs på grön bioenergi och kan avsevärt minska ditt miljöavtryck.

Ättiksyra från Sekab är framställd av biobaserad etanol med förnybar bioenergi i ett slutet system och med så lite toxikologiska effekter som möjligt.
Vi är stolta över att kunna erbjuda vår finaste hållbarhetsmärkta Acetic Acid Pure som ger dig en helt certifierad produkt som garanterat är 100% fysisk biobaserad.

Sekabs ättiksyra är hållbarhetscertifierad enligt certifieringsorganet ISCC – International Sustainability & Carbon Certification. Det är en garanti för att kemikalien produceras från förnybar bioetanol, med förnybar energi och i en cirkulär process med avancerad biorening.

Sekabs ISCC plus-certifikat

Sekabs ISCC certifikat

 

Certificat och protokoll som vi erbjuder:

CoA. Certificate of Analysis intygar att en batch eller ett parti av produkten uppfyller alla fastställda och ömsesidigt överens­komna specifikationer som har refererats, undertecknats och daterats av en auktoriserad representant för kvalitetskontroll eller kvalitetsavdelningen.

SDS. Säkerhetsdatabladet innehåller information såsom egenskaperna hos varje kemikalie; de fysiska, hälso- och miljöriskerna; skyddsåtgärder; och säkerhetsåtgärder för hantering, lagring och transport av kemikalien.

Hållbarhetscertifikat. Våra produkter är certifierade av ISCC+ som är ett globalt tillämpbart hållbarhetscertifieringssystem.

CO2 värde. GHG protokoll för att visa mängden utsläpp av växthusgaser.

Kosher. Denna certifiering verifierar att produktionen överensstämmer med standarderna för kashrut (judisk dietlag) som anges i Shulchan Arukh, riktmärket för religiös judisk lag.

Halal. En Halal-certifierad produkt betyder att produkten är tillåten eller acceptabel i enlighet med islamisk lag.

Snabbfakta

CAS NUMMER

64-19-7

KEMISK FORMEL

CH3COOH

MOLEKYLVIKT

60,052 g/mol

SYNONYMER

Etansyra, Karboxylsyra

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?