Kemikalier

Kemi finns i allt som omger oss

Kemikalier finns i praktiskt taget allting som omger oss – i våra kläder och möbler, i maten vi äter, i hygienprodukterna vi använder och i bilarna vi kör.

Kemikalierna som Sekab tillverkar är så kallade etanolderivat, det vill säga produkter som framställs ur råvaran etanol. Etanol räknas till de minst hälso- och miljöpåverkande lösningsmedlen. Det har gjort att etanol i olika former förekommer i stort sett överallt i samhället och i nästan alla industribranscher.

Sekab producerar acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra på omväxlande fossil och biobaserad etanolråvara. Våra biodrivmedel, spolarvätska, teknisk etanol och Thermol är alltid tillverkade utifrån biobaserad etanol. Vår ambition är att alla produkter inom en snar framtid skall ingå i det naturliga kretsloppet och ha så liten inverkan på miljö och klimat som det över huvud taget är möjligt. Vi har alla förutsättningar men det krävs en efterfrågan på marknaden.

Alla kemikalier som idag tillverkas av olja kan istället göras av etanol

Nästan hela kemiindustrin är idag beroende av olja som råvara. Vi på Sekab är övertygade om att vägen till ett hållbart samhälle går via gröna alternativ. Därför erbjuder vi kunden en möjlighet att välja helgröna kemikalieprodukter till Europamarknaden.

Gröna kemikalier gör att kemisk industri får en förnybar råvara, det betyder att produkterna ingår i den naturliga koldioxidcykeln och inte bidrar till de problem som utvinning, raffinering och förbränning av olja leder till.

Gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. Sekab är det enda kemiföretaget i Europa som kan erbjuda tillverkning av gröna kemikalier som producerats av fossilfri råvara och med grön insatsenergi.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?