Acetaldehyd

– en baskemikalie som finns i många vardagsprodukter omkring oss

Snabbfakta

CAS Nummer

75-07-0

Molekylformel

C2H4O

Summaformel

CH3CHO

Molekylvikt

44.05 g/mol

Synonymer

Etanal, Etylaldehyd, Ethanal, AcH, Aceticaldehyde, Ethylaldehyde

Acetaldehyd är en vanlig råvara inom organisk kemisk industri

Acetaldehyd har ett brett användningsområde och är en råvara vid tillverkning av många vardagsprodukter, som färgbindemedel i målarfärger, mjukningsmedel för plaster och i superabsorbenterna i barnblöjor.

Acetaldehyd används också vid tillverkning av olika typer av byggmaterial, brandskyddsfärger, syntetiska smörjmedel och sprängämnen. Inom läkemedelsindustrin används den bland annat vid tillverkning av vitaminer, sömn-  och lugnande medel. Vid tillverkning av ättiksyra som också är en baskemikalie med många användningsområden, används ofta acetaldehyd som grund.

Inom livsmedelsindustrin används Acetaldehyd vid tillverkning av konserveringsmedel och aromämne och förekommer naturligt i frukt och fruktsafter. Acetaldehyd uppstår naturligt vid jäsning och finns i låga halter i livsmedel som mjölkprodukter, sojaprodukter, inlagda grönsaker och alkoholfria drycker.

Sekab framställer Acetaldehyd industriellt genom katalytisk oxidation av etanol.
Produktionsprocessen sker med förnybar bioenergi i slutet kretslopp och med så små toxikologiska effekter som möjligt.

Acetaldehyd är en komplicerad kemikalie att hantera eftersom den reagerar lätt med andra kemikalier och med syret i luften. Det medför brandfara och explosionsrisk och ställer krav på en säker hantering. Acetaldehyd har kort hållbarhetstid, vilket ställer krav på lagerlogistik. Alla dessa förutsättningar kan Sekab säkerställa och tillgodose.

Bioacetaldehyd – certifierad och garanterat hållbar

Vi är stolta över att kunna erbjuda hållbarhetsmärkt Bioacetaldehyd som när den ersätter fossila alternativ har en minskad klimatpåverkan med upp till 50 procent.

Sekabs bioacetaldehyd är hållbarhetscertifierad enligt certifieringsorganet ISCC – International Sustainability & Carbon Certification. Det är en garanti för att kemikalien produceras från förnybar bioetanol, med förnybar energi och i en cirkulär process med avancerad biorening.

I stora drag innebär certifieringen att:

  • land och odlingsmarker har använts på ett ansvarsfullt sätt vid odling av grödor
  • skog inte har skövlats för att ge plats åt odlingsmarker
  • alla regler och lagar följs gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheterISCC_Logo
  • det finns full spårbarhet genom leveranskedjan
  • vi kan visa hur stor reduktionen av växthusgaser är.

För mer information om ISCC, se www.iscc-system.org

Intresset för hållbara kemikalier ökar snabbt inom kemiindustrin och vi arbeta för att marknaden för hållbara kemikalier skall ta fart. Förnybara kemikalier är ett viktigt steg mot att göra kemiindustrin fossilfri och Sekab är i dag det enda företaget i Europa som kan tillverka helgröna baskemikalier.
Redan i dag säljer och producerar Sekab flera biobaserade produkter, och vårt mål är att enbart sälja förnybara kemikalieprodukter i framtiden.

Snabbfakta

CAS Nummer

75-07-0

Molekylformel

C2H4O

Summaformel

CH3CHO

Molekylvikt

44.05 g/mol

Synonymer

Etanal, Etylaldehyd, Ethanal, AcH, Aceticaldehyde, Ethylaldehyde

Mikael Jonsson

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Mikael Jonsson mikael.jonsson@sekab.com 0660-793 23 070-657 16 56

Hej!

Har du frågor eller funderingar?