Det gröna kemiföretaget Sekab ansluter sig till Science Based Target initiative där företag sätter vetenskapligt baserade klimatmål.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som erbjuder en metodik och ramverk som vägleder företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål för att bidra till en begränsad global uppvärmning i linje med Parisavtalets mål. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden. 
 
Över 5000 företag har redan anslutit sig till Science Based Targets Initiative, varav 242 svenska. Sekab ansluter sig nu till dessa och har fått sina klimatmål officiellt verifierade.  
 
En viktig del i vår ambition om att vara världens grönaste kemibolag är att utmana oss till ständiga förbättringar. När Sekab nu får våra klimatmål godkända inom Science Based Targets är det ett viktigt steg för att hitta nya samarbeten för framtidens hållbara industri, säger Emil Källström, vd på Sekab.  
 
Sekab sätter mål för utsläpp från den egna verksamheten (det som kallas scope 1 och 2) till nettonoll 2030. När det gäller utsläpp i hela värdekedjan (scope 3) sätter Sekab mål för att minska med 42 procent till 2030. Genom aktiv minskning av koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan bidrar Sekab betydligt till att uppnå det 1,5-gradersmål som fastställs i Parisavtalet. 
 
– Målen vi nu fått godkända rör vår egen verksamhet. Det är bra i sig, men Sekabs viktigaste uppgift är vårt bidrag till andras värdekedjor. I princip all tillverkningsindustri använder kemikalier och dessa är idag gjorda på olja. Sekabs biobaserade kemikalier är helt avgörande för att andra ska klara av att nå sina Science Based Targets, säger Eva-Marie Byberg, hållbarhetschef på Sekab. 

 

För mer information
Eva-Marie Byberg, 0706-35 18 26