Idag tillkännager Sekab tillsammans med Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, SKF, SSAB, Stora Enso, Volvo Cars och flera universitet ett nytt samarbete – Mission 0 House. Tillsammans har parterna som ambition att utveckla banbrytande teknologier och lösningar som eliminerar utsläpp av växthusgaser.

 Mission 0 House är en satsning i vilken en rad stora aktörer har som ambition att tydligt positionera sig i den absoluta framkanten av material- och tillverkningsindustrin genom att eliminera framtida växthusgasutsläpp.   

För att uppnå en helt hållbar värdekedja måste alla samverka. Med vår ambition att vara världens grönaste kemiföretag är vi stolta över att vara en del av Mission 0 House tillsammans med andra som delar samma ambition inom sina respektive branscher, säger Emil Källström, vd, Sekab. 

 Genom att sammanföra forskare med material- och produktingenjörer under ett tak, vill projektet närma sig helt klimatneutrala material för framtidens samhälle. Idén är att Mission 0 House ska etableras i Göteborg. 

Mission 0 House ger oss en unik möjlighet att tillsammans fokusera på att utveckla lösningar för att eliminera framtidens växthusgasutsläpp. Genom att skapa en plattform där forskare och ingenjörer kan samarbeta är vi övertygade om att vi kan driva fram innovationer som krävs för en framtid med moderna material utan växthusgasutsläpp, säger Hans Pehrson, Polestar, som leder det dagliga arbetet i Mission 0 House. 

Mission 0 House kommer initialt att fokusera på att skapa förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt initiativ där produktföretag, materialleverantörer och akademi jobbar tillsammans. Det kommer att genomföras konkreta utvecklingsprojekt som bygger delbar kunskap och förmågor mellan olika sektorer.  

– Tack vare tvärindustriell forskning i partnerskap är SSAB på väg att få bort cirka 90 procent av koldioxidutsläppen från ståltillverkningen. Självklart vill vi även få bort de återstående procenten och det gör vi genom att jobba tillsammans i projekt som Mission 0 House, säger Eva Petursson, forsknings- och innovationschef på SSAB. 

Pilotprojektet, som finansieras av de deltagande företagen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, fungerar som en språngbräda för ett framtida större konsortium med fler aktörer i den långsiktiga satsningen.  

– För att eliminera växthusgaser måste vi identifiera och lösa problem som kräver ny kunskap, innovativa teknologier och snabb implementering. Det är tillsammans vi kan göra skillnad! säger Helena Theander, Strategic Research & Innovation Manager, Lindholmen Science Park. 

 

Fakta Mission 0 House 

Projekttitel: Föreberedelseprojekt för etablering av Mission 0 House
Projektledande organisation: Polestar Performance AB
Projektpartners: Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, Sekab, SKF, SSAB, Stora Enso, Volvo Cars
Total finansiering: 22 869 546 kr varav beviljat bidrag från Vinnova är 12 957 650 kr, 1 494 050kr från VGR och resterande från industriparterna 

Länk till hemsidan: www.lindholmen.se/mission-0-house