The Financial Times i samarbete med Statista har rankat Sekab som en av Europas klimatledare 2024 i sin årliga lista, Europe’s Climate Leaders. 

Listan sammanställdes genom att beräkna företagens prestanda när det gäller att minska sina utsläpp för Scope 1 och 2 växthusgaser under en femårsperiod. De tittar också på företagens öppenhet kring Scope 3-utsläpp (de utsläpp som uppstår någon annanstans i deras värdekedjor) och samarbeten med organisationer som bedömer hållbarhet, som CDP och Science Based Targets initiative (SBTi). 

 – Vi är mycket stolta idag. Det här visar att vi gör vår del: men vårt största bidrag till omställningen av den europeiska industrin är att hjälpa andra företag att minska sina utsläpp. Att ersätta fossila kemikalier med fossilfria är ett litet steg som kan göra en enorm skillnad, säger Eva-Marie Byberg, hållbarhetschef på Sekab. 

Se hela listan här
https://www.ft.com/climate-leaders-europe-2024