Våra produkter & tjänster

Kemikalier

Vi förädlar etanol till olika kemikalieprodukter som i slutändan blir till sådant många använder i sin vardag. Produkter som tillverkas av olja kan med stor klimat- och miljönytta istället produceras av förnybart framställd etanol. Därför erbjuder vi hållbara kemikalier producerade utifrån förnybar bioetanol.

Bioraffinaderiteknik

Sekabs teknologiplattform CelluAPP® tillhör de fem främsta i världen och vi är för tillfället involverade i ett flertal pilotstudier med företag över hela världen.  Med vår hjälp undersöker de potentialen hos olika typer av biprodukter som till stor del består av cellulosa. Tekniken finns här och nu och är tillgänglig via licens.

Expertis

Vi har över hundra års samlad kunskap och erfarenhet av att ta vara på naturens gåvor och det vill vi att fler ska göra. Genom att erbjuda vår expertis kan vi bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?