Våra produkter & tjänster

Kemikalier

Vi förädlar etanol till olika kemikalieprodukter som i slutändan blir till sådant många använder i sin vardag. Produkter som tillverkas av olja kan med stor klimat- och miljönytta istället produceras av förnybart framställd etanol. Därför erbjuder vi hållbara kemikalier producerade utifrån förnybar bioetanol. Läs om våra kemikalier här

Bioraffinaderiteknik

Sekabs teknologiplattform CelluAPP® tillhör de fem främsta i världen och vi är för tillfället involverade i ett flertal pilotstudier med företag över hela världen.  Med vår hjälp undersöker de potentialen hos olika typer av biprodukter som till stor del består av cellulosa. Tekniken finns här och nu och är tillgänglig via licens. Läs mer om vår teknik här

Expertis

Vi har över hundra års samlad kunskap och erfarenhet av att ta vara på naturens gåvor och det vill vi att fler ska göra. Genom att erbjuda vår expertis kan vi bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Vi erbjuder vår kunskap både kring teknik och många andra områden. Se här

Hej!

Vill du kontakta oss?