Etylacetat

Ett lösningsmedel – snällt mot miljön.

Snabbfakta

Cas nummer

141-78-6

Molekylformel

CH3COOC2H5

Molekylvikt

88,11 g/mol

Synonymer

Etyletanoat, Ättikester, Ättiksyreetylester

Etylacetat – ett mångsidigt och organiskt lösningsmedel

Etylacetat är en baskemikalier som används i många sammanhang. Ofta som lösningsmedel i tryckfärger, fernissor, lacker och bilvårdskemikalier samt vid tillverkning av plaster och gummi. Inom livsmedelsindustrin används etylacetat vid tillverkning av essenser och i läkemedelsindustrin som extraktionslösningsmedel vid produktion av läkemedel. Etylacetat är också en vanlig komponent i kosmetika och nagellacksremover.

Bland organiska lösningsmedel anses etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten. Etylacetat framställs industriellt genom svavelsyrakatalyserad reaktion mellan ättiksyra och etanol. Sekabs produktionsprocesser sker med förnybar bioenergi i slutet kretslopp och med så små toxikologiska effekter som möjligt.

Grön etylacetat – det naturliga valet för miljö, människa och klimat

Till kunder med höga miljökrav har Sekab möjlighet att leverera grön etylacetat tillverkad utifrån biologiskt framställd etanol. Den framställs i en process som drivs med grön bioenergi och ger därför en produkt med mycket låga utsläpp av växthusgaser.

I Sekabs kemianläggning sker produktionen i kretsloppssystem med avancerad gasrening som gör att reningsgraden av biprodukter från tillverkningen är mer än 99 %. Processvattnet behandlas i en anaerob vattenreningsprocess som gör att det utgående vattnets syreförbrukning har reducerats med 80 – 90 %.

Med hjälp av dessa tekniker och produkter hjälper vi företag att skapa gröna produkter och en grönare verksamhet genom att hålla sina processer och produkter så klimatneutrala som det över huvud taget är möjligt. Segmentet är nytt, unikt och ger dej som kund en ny möjlighet att välja det bästa tänkbara bland alternativen på marknaden.

Snabbfakta

Cas nummer

141-78-6

Molekylformel

CH3COOC2H5

Molekylvikt

88,11 g/mol

Synonymer

Etyletanoat, Ättikester, Ättiksyreetylester

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?