Bio Etylacetat

PRODUCTS BY SEKAB

Snabbfakta

Cas nummer

141-78-6

Molekylformel

CH3COOC2H5

Molekylvikt

88,11 g/mol

Synonymer

Etyletanoat, Ättikester, Ättiksyreetylester, Etylacetat, ETAC

Sekab kan hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål genom att erbjuda biobaserade kemikalier för dina processer. Våra kemikalier är identiska och har samma kvalitet som de fossilbaserade alternativen men tillverkas av biobaserade råvaror i en process som drivs på grön bioenergi och kan avsevärt minska ditt miljöavtryck.

Vi är stolta över att kunna erbjuda vår finaste hållbarhetsmärkta Bio Etylacetat som ger dig en helt certifierad produkt som garanterat har 100% biobaserad råvara.
Sekabs Bio Etylacetat är hållbarhetscertifierad enligt certifieringsorganet ISCC – International Sustainability & Carbon Certification. Det är en garanti för att kemikalien produceras från förnybar bioetanol, med förnybar energi och i en cirkulär process med avancerad biorening.

 

Certificat och protokoll som vi erbjuder:

CoA. Certificate of Analysis intygar att en batch eller ett parti av produkten uppfyller alla fastställda och ömsesidigt överens­komna specifikationer som har refererats, undertecknats och daterats av en auktoriserad representant för kvalitetskontroll eller kvalitetsavdelningen.

SDS. Säkerhetsdatabladet innehåller information såsom egenskaperna hos varje kemikalie; de fysiska, hälso- och miljöriskerna; skyddsåtgärder; och säkerhetsåtgärder för hantering, lagring och transport av kemikalien.

Hållbarhetscertifikat. Våra produkter är certifierade av ISCC+ som är ett globalt tillämpbart hållbarhetscertifieringssystem.

CO2 värde. GHG protokoll för att visa mängden utsläpp av växthusgaser.

Kosher. Denna certifiering verifierar att produktionen överensstämmer med standarderna för kashrut (judisk dietlag) som anges i Shulchan Arukh, riktmärket för religiös judisk lag.

Halal. En Halal-certifierad produkt betyder att produkten är tillåten eller acceptabel i enlighet med islamisk lag.

Om Etylacetat

Etylacetat är en baskemikalie som används i många sammanhang. Ofta som lösningsmedel i tryckfärger, fernissor, lacker och bilvårdskemikalier samt vid tillverkning av plaster och gummi. Inom livsmedelsindustrin används Etylacetat vid tillverkning av essenser och i läkemedelsindustrin som extraktionslösningsmedel vid produktion av läkemedel. Etylacetat är också en vanlig komponent i kosmetika och nagellacksborttagning.

Bland organiska lösningsmedel anses Etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten. Etylacetat framställs industriellt genom svavelsyrakatalyserad reaktion mellan ättiksyra och etanol.

Snabbfakta

Cas nummer

141-78-6

Molekylformel

CH3COOC2H5

Molekylvikt

88,11 g/mol

Synonymer

Etyletanoat, Ättikester, Ättiksyreetylester, Etylacetat, ETAC

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?