Vår hållbarhet

– handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle i allt vi gör

Hållbar utveckling – varje dag

Vi vill skapa en bättre värld genom hållbara lösningar. Det är därför vi gör det vi gör, producerar kemikalier med minimal klimatpåverkan och biobränsle som ger upp till 90 procent mindre klimatpåverkande utsläpp än fossil diesel. Därför har vi också utvecklat CelluAPP, en bioraffinaderiteknik som gör det möjligt att från restprodukter tillverka koldioxidneutrala råvaror för nya hållbara kemikalier, biodrivmedel och energibärare.

Vår verksamhet påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan; från val av råvaror och produktion, till distribution och slutanvändning. Därför driver vi också verksamheten på ett både långsiktigt och ansvarsfullt sätt och hjärtat i vår verksamhet är kemianläggningen där vi arbetar cirkulärt med hjälp av förnybar insatsenergi. Det gör oss till en av få producenter som kan erbjuda helgröna alternativ.

Vid sidan av de produkter och den bioraffinaderiteknik vi erbjuder deltar vi aktivt i samhällsdebatten för bioekonomi och ett fossilfritt samhälle. Vi försöker visa politiker och beslutsfattare, både i Sverige och på EU-nivå, de möjligheter till en hållbar utveckling som finns inom kemi- , teknik- och biodrivmedelsindustrin.

Vi verkar för att minska kemiindustrins utsläpp

Kosmetika, färger och även mat – många vardagsprodukter framställs idag av fossila råvaror och bidrar därmed till klimatförändringarna. Men det finns alternativ. Sekab kan tillverka biobaserade kemikalier med minimal klimatpåverkan och leverera teknik som möjliggör för andra producenter att ställa om.

Kemiindustrins del av världens totala utsläpp av växthusgaser är cirka 5 procent, eftersom produktionen sker med fossila råvaror och fossil insatsenergi. Det innebär att det finns stora utsläppsminskningar att göra för kemiindustrin genom att byta till biobaserad råvara och förnybar energi.

Hjärtat i vår verksamhet är kemianläggningen där vi arbetar cirkulärt med hjälp av förnybar insatsenergi. Det gör oss till en av få producenter som kan erbjuda helgröna alternativ.

Vi vill öka efterfrågan på hållbara kemiprodukter

Ett fossilfritt samhälle är nödvändigt för att klara klimatomställningen, därför måste kemiindustrin gå över till hållbara och förnybara råvaror.

Än så länge är de fossila råvarorna billigare och de flesta aktörer gör sina uppköp helt baserat på pris. Därför deltar vi i debatten för en fossiloberoende kemiindustri, så att efterfrågan på biobaserade kemikalier och produkter hos industrin och konsumenter kan öka.

Skogen kan användas för att ställa om samhället till en bioekonomi. Allt som i dag produceras med olja som råvara kan i stället framställas av restprodukter från skogen. Det gäller inte bara drivmedel, kemiprodukter eller plast, utan även produkter som läkemedel, leksaker, blöjor och kläder kan tillverkas med cellulosabaserad biomassa som råvara.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?