Om företaget

Sekab är ett svenskt grönt kemibolag

Att verka för den fossila omställningen är en av vår tids största utmaningar  och det är därför vi finns här och gör det vi gör – varje dag – erbjuder marknaden förnybara alternativ, hållbart producerade. En god sak som kommer alla till del.

Sekab grundades 1985 och omfattar två rörelsedrivande bolag, Sekab Biofuels & Chemicals AB och Sekab E-Technology AB.

Bolagen har huvudkontor och produktionsanläggning i Örnsköldsviks Bioraffinaderi. Sekab ägs till sjuttio procent av Norrlands Etanolkraft AB bestående av Övik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft och till trettio procent av EcoIndustries Development in Europe AB.

Hej!

Vill du kontakta oss?