Våra fokusområden

Samhällsansvar

En grön tankeledare som utmanar industrin

En kemiindustri i stort behov av omställning behöver utmanas. Sekab tar sin position som erfaren grön pionjär på stort allvar. Genom att sprida kunskap och ställa frågor som behöver besvaras i alla led i värdekedjan stärker Sekab sin roll samtidigt som man driver på omställningen.

Den globala klimatdebatten har under 2023 blandat och gett. Året avslutades med att FN:s klimattoppmöte COP28 till slut enades om ett ramverk för att nå Parisavtalets mål och att vi med det ska se ”början till slutet” för fossila bränslen. Det kommer skapa nytt fokus på att hitta faktiska åtgärder för att åstadkomma de nödvändiga utsläppsminskningarna. Hittills har transport och energi stått i centrum, men för att nå hela vägen fram behöver ett bredare perspektiv anläggas. Industrin står för en tredjedel av utsläppen och av det som inte kan lösas med elektrifiering står kemikalierna ut. Det innebär ett ansvar, men framförallt en möjlighet för aktörer med ambition att gå i bräschen för den utvecklingen.

Lackmustest på lagstiftning

Sekab tar rollen som tankeledare i kemiindustrin på stort allvar. Under 2023 har företaget fortsatt ta ansvar i processer som skapar ramverk för hållbarhet i industrin. I EU:s ”Fit for 55”-paket finns bra lagstiftning, inte minst Green Claims-direktivet som kommer att strama upp möjligheterna att marknadsföra produkter som hållbara. Som alltid är det dock i detaljerna som det avgörs om en lagstiftning får avsedd effekt. Sekab bevakar och agerar aktivt för att säkerställa att biobaserad råvara inte förbises eller aktivt missgynnas när krafter som oroas över omställningens konsekvenser för den egna affären försöker göra regelverken tvetydiga. Andra viktiga ramverk är de ISO-standarder som många i industrin frivilligt använder. Under 2023 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram nya ISO-standarder, för massbalans och för det som kallas book and claim. Sekab är mycket aktivt i detta arbete och leder en av de svenska nationella grupperna.
– Det är glädjande att vi i detta arbete kan kroka arm med stora tillverkande organisationer som inser att stringenta regelverk är bra för dem. Vill man på riktigt kunna marknadsföra en hållbar produkt är det varumärket man sätter i pant. Då duger det inte med hållbarhet på papperet, det måste vara på riktigt, säger Eva-Marie Byberg, hållbarhetschef på Sekab.

Vill man på riktigt kunna marknadsföra en hållbar produkt är det varumärket man sätter i pant. Då duger det inte med hållbarhet på papperet, det måste vara på riktigt

Eva-Marie Byberg

Hållbarhetschef

Kunskap som konkurrensfördel

Sekab tror att ökad kunskap om kemins påverkan på klimatet gynnar den egna affären. Ett sätt att sprida kunskap har Sekab under 2023 startat i nyhetsbrevet ”Nya lösningar – det senaste inom grön kemi”. I ett månatligt utskick sprids goda exempel och ny kunskap till kunder, samarbetspartners och allmänt intresserade. Ett annat sätt att sprida kunskap är att medverka vid konferenser, både som talare och som åhörare.

Under 2023 har företrädare från Sekab tagit scener både nationellt och internationellt med goda resultat. I ett offentligt samtal kring klimatfrågorna har Sekab bidragit med debattartiklar primärt i nationell media. Vid flera tillfällen har företaget synts i Dagens industri, dels själva, dels tillsammans med samarbetspartnern Perstorp. En aktiv egen kommunikation är avgörande
för att stärka positionen i branschen. Sekab har under 2023 ytterligare ökat sin räckvidd, inte minst på den prioriterade kanalen LinkedIn. Genom exempelvis mer aktiv marknadsföring ökar Sekab synligheten för både sig själv och frågorna.
– Vi försöker vara närvarande hos våra målgrupper. Vi tror att många kommande år kommer börja känna mer stress att ställa om och med tanke på hur enkelt det egentligen är att byta sin
kemikalie tror vi att vi genom marknadsföring som inspirerar skapar ett bra utgångsläge för oss, säger Ylva Strömstedt, kommunikationsansvarig på Sekab.

2023 har sammanfattningsvis varit ett år där Sekab vässat sin gröna profil ytterligare på alla relevanta arenor och lagt grunden för att kunna ta en ännu större position i kommande års diskussion.

Hej!

Vill du kontakta oss?