Våra fokusområden

Samhällsansvar

Sekab bidrar med nya lösningar

Som en grön utmanare i en fossil bransch tar Sekab ett stort ansvar för den bredare frågan om industrins omställning. Vi bidrar till denna genom hela kedjan: från samhällsdebatten till den enskilda affären. Fler nya lösningar behövs.

En hållbarhetsredovisning för tio år sedan behövde inledas med förklarande texter om läget i världen och vad som blir konsekvenserna om inte klimatmålen nås. Den punkten har vi passerat. Klimatfrågan är på riktigt och för ett företag som sedan grundandet för över 100 år sedan drivit på för förnybara alternativ till det fossila är det en stor möjlighet. Givet den större medvetenheten är det också en ny spelplan att förhålla sig till. Omställningen är inte en möjlighet, den är en verklighet och i industrin ligger nyckeln.

Det skiftar fokus i vårt sätt att arbeta. Från att ha argumenterat för ”vad” som behöver göras (byta ut fossila produkter mot gröna alternativ), ”varför” detta är nödvändigt (vi behöver rädda planeten) och ”när” (2030 må ha låtit långt bort, men nu står det för dörren) lägger vi nu mycket kraft på att prata om ”hur”. Det är i utförandet vi kommer att avgöra om våra ambitioner och investeringar gör skillnad på riktigt. Förändring är jobbigt. Omställning kostar pengar. Här finns det olika agendor och olika viljor till hur snabbt detta bör gå. Sekab deltar aktivt i den diskussionen med två ingångsvärden: regelverken måste driva omställning på riktigt och det måste vara lätt att göra rätt.

Vi tar ett stort samhällsansvar

Under 2022 har Sekab valts till ordförande i grupper som arbetar för att ta fram hållbarhetsstandarder för kemiindustrin som helhet. Detta arbete är omfattande och svårt, där kemibranschen och övriga producenter behöver hitta en gemensam väg framåt. Här interagerar vi med ledande varumärken, konkurrenter och inte minst med SIS (Svenska institutet för standarder) som organiserar arbetet. Vi leder Biochem Europe, den biobaserade kemidelen av den europeiska branschorganisationen. Vi har representation i styrelserna för IKEM och Biofuel Region.

2022 var ett valår i Sverige, men klimatfrågan dominerade inte valrörelsen. Däremot blev den ett stort ämne under och efter regeringsbildningen. Klimattoppmötet COP27 i Egypten blev en besvikelse i form av brist på nya stora initiativ från politiken, men näringslivet klev fram och visade att potential finns i samarbeten. Hållbarhet fortsätter vara en av de starkaste makroekonomiska trenderna.

Här finns ett pedagogiskt uppdrag vi tar på stort allvar. Kol och olja debatteras, inte minst i elbristens 2022, i termerna av energi. Det är förstås viktigt, men de fossila råvarorna i produktionen måste också adresseras med större känsla av brådska. En helt dominerande andel av de produkter vi använder innehåller fossila material, inte minst via fossilt framställda industrikemikalier. Detta går inte att elektrifiera bort. Dessa molekyler innehåller kolatomer. Frågan är varifrån dessa ska komma. Sekabs svar är biobaserat. Vi har god tillgång på biomassa i Europa och den kan behövas till betydligt fler saker än biodrivmedel. Tillsammans med andra likasinnade driver vi på för att detta perspektiv ska få gehör, på hemmaplan och i Bryssel.

Vårt samhällsansvar går också bredare än vår egen bransch. Vi deltar i samhällsdebatten i fler frågor än de som ligger oss allra närmast.

  • Vi är en del av den gröna industriella utvecklingen i Norrland och ser som andra tillgången på grön energi som viktig framåt. Vi deltar i de dialogerna.
  • Precis som för många andra är kompetensförsörjning en utmaning för oss. Vi samarbetar med organisationer i vår region, men har också ett nationellt perspektiv på frågan genom branschorganisationen IKEM och genom att vd under 2022 valdes in i styrelsen för Chalmers tekniska högskola. Vi erbjuder internships för studenter inom såväl vår forskning och utveckling som andra delar av vår verksamhet. Detta berikar både oss och de som kommer hit.
  • Som ett företag som tillverkar i Örnsköldsvik och har kunderna nere i Europa är vi beroende av infrastruktur utan flaskhalsar inte minst på järnvägen. Vi har under 2022 deltagit i diskussioner både i riksdagen och med myndigheter om hur ett system som löser nuvarande och framtida behov bör utformas.

Organisatoriska förändringar

En viktig förändring hos Sekab under 2022 var rent organisatorisk. En ny avdelning för samman hållbarhetsfrågorna med påverkansarbete och kommunikation. Hållbarhetschefen ingår nu också i företagets ledningsgrupp – en intern förändring med starkt externt signalvärde. Att övergå till att ha en gemensam års- och hållbarhetsredovisning är också en förändring som genomförts under 2022.

Sekab tar ett stort ansvar som samhällsaktör. Det allra största sker genom vår kärnverksamhet. Genom att driva på för lagstiftning som främjar omställning på riktigt och genom att fortsätta sälja gröna alternativ till de fossila produkterna bidrar vi på ett mycket konkret sätt till att utveckla ett samhälle som håller för framtida generationer.

Responsible Care

Sekab deltar i kemiindustrins program för Responsible Care. Deltagandet innebär att vi – utifrån ett antal vägledande principer – arbetar med ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö och att vi öppet informerar om de framsteg som görs. Vi rapporterar årligen ett antal nyckelindikatorer inom säkerhet, hälsa och miljö till IKEM som sammanställer en gemensam lägesrapport för kemiindustrin i Sverige.

Fossilfritt Sverige

Sekab stöder Sveriges stora miljö- och klimatsatsning ”Sverige skall bli ett fossilfritt välfärdsland senast 2045”. Vi deltar också i den utmaningsdrivna plattformen Fossilfritt Sverige där vi antagit utmaningen om fossilfria transporter för att minska utsläppen av växthusgaser. Utmaningen syftar till att ställa om interna och externa transporter där förnybara alternativ kan implementeras.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?