Mot ett grönare samhälle
med Sekab

Vi vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar.

Sekab är ett svenskt grönt kemibolag, vi finns i Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna. Här förädlar vi etanol till biobaserade kemikalier och bränslen. Här bedriver vi framstående forskning och utveckling av teknik för nya hållbara produktmöjligheter.

Vi hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer för en bättre och grönare värld!

Aktuellt

Hej!

Har du frågor eller funderingar?