Sekab är ett Svenskt Kemi- och Cleantechföretag, vi finns i Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna. Här förädlar vi etanol till biodrivmedel och kemikalier. Här utvecklar Sekab bioraffinaderitekniker för nya hållbara produktmöjligheter baserade på förnybara cellulosaråvaror.

Vår mission är att skapa en bättre värld genom hållbara lösningar

Aktuellt

E-technology

Så gör vi socker, lignin och etanol av cellulosa

Vår process består i huvudsak av fyra steg: förbehandling, enzymatisk hydrolys, jäsning och upparbetning.

Läs mer

Vår hållbarhet

En ren resursfråga, nu och i framtiden

Vi vill bidra till en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Läs mer

Jobba hos oss

Vill du arbeta med att minska vårt klimatavtryck och bidra till en framtid där vi inte är beroende av fossila råvaror?

Karriär

Hej!

Har du frågor eller funderingar?