Mot ett grönare samhälle
med Sekab

Vi vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar.

Sekab är ett svenskt grönt kemibolag, vi finns i Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna. Här förädlar vi etanol till biobaserade kemikalier och bränslen. Här bedriver vi framstående forskning och utveckling av teknik för nya hållbara produktmöjligheter.

Vi hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer för en bättre och grönare värld!

Aktuellt

E-technology

Så gör vi socker, lignin och etanol av cellulosa

Vår process består i huvudsak av fyra steg: förbehandling, enzymatisk hydrolys, jäsning och upparbetning.

Läs mer

Vår hållbarhet

En ren resursfråga, nu och i framtiden

Vi vill bidra till en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Läs mer

Jobba hos oss

Vill du arbeta med att minska vårt klimatavtryck och bidra till en framtid där vi inte är beroende av fossila råvaror?

Karriär

Hej!

Har du frågor eller funderingar?