Sekabs års- och hållbarhetsrapport för 2023 visar hur företaget har nått betydande milstolpar som stärker positionen som ledande producent av de gröna biobaserade kemikalier som behövs för att ställa om industrin.

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 visar Sekab trots en tuff industriell konjunktur i Europa en positiv utveckling på många plan.

– 2023 var ett avgörande år för Sekab. Trots ogynnsamma trender slipade vi vår organisation och våra processer och positionerade oss för att driva övergången mot en hållbar framtid. Vår gemensamma kunskap, historia och utveckling utgör en stabil grund när Sekab siktar mot framtiden, säger Emil Källström, vd på Sekab.

Som en föregångare inom den ännu tungt fossilberoende kemiindustrin har Sekab under 2023 ytterligare flyttat fram positionerna. Under året har Sekab anslutit till Science Based Targets Initiative och har fått sina klimatmål vetenskapligt godkända av externa experter. Det är viktigt både för att belysa det egna klimatarbetet och ett värdefullt verktyg i marknadsarbetet.

– Tack vare Science Based Targets kan vi hitta partners i våra värdekedjor som på riktigt är intresserade av att både bära sin egen vikt och bidra till att sänka vår gemensamma, säger Eva-Marie Byberg, hållbarhetschef på Sekab.

Årets höjdpunkter inkluderar ett nytt arbetssätt för utveckling med uppgift att leda Sekab till nya produkter och partnerskap och därigenom visa vägen för en industri som behöver ställa om. Företaget fördjupade och etablerade nya samarbeten med världsledande företag inom olika branscher – ett kvitto på Sekabs trovärdighet som den ledande aktören inom etanolkemi.

Sekabs produktionsanläggning i Örnsköldsvik har under året upprätthållit den ständigt höga kvaliteten i den dagliga driften och kan rapportera ännu ett år utan oplanerade avbrott i fabriken. Detta innebär en mycket hög leveranssäkerhet och trygga affärer för kunderna.

Läs hela års- och hållbarhetsrapporten här, och en sammanfattning av höjdpunkterna här