Fredagen den 26 april arrangerade Sekab och IKEM gemensamt en workshop som syftade till att samla in idéer och diskutera utmaningar inför det viktiga arbetet med färdplanen inför klimatomställningen av den svenska kemiindustrin. Näringsliv och politiker samlades på Elite Hotel i Örnsköldsvik för att diskutera norra Sveriges del i den gröna omställningen.

Dagen inleddes med intressanta föreläsningar, där Hans Pehrson Head of Polestar 0 project berättade om Polestar 0 projektets mål, att skapa en helt klimatneutral bil och betonade särskilt kemikaliernas avgörande roll. Talare denna dag var även Emil Källström, vd för Sekab, och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, som ramade in och bjöd på en inspirerande inledning inför workshopen.

Denna workshop var en del av arbetet med färdplanen för den svenska kemiindustrins omställning mot hållbarhet. Då fortfarande 96 procent av alla varor som produceras är beroende av kemikalier är det avgörande att vi fasar ut de fossila kemikalierna och ersätter dem med hållbara alternativ. Deltagarna i workshopen var engagerade och fokuserade på att hitta lösningar, och optimismen kring möjligheterna i norra Sverige var påtaglig.

Detta var den sista workshopen i en rad av träffar runt om i Sverige för att fånga in idéer och utmaningar. Fredagens event i Örnsköldsvik markerade inte bara slutet på en serie evenemang utan också början på en ny fas i arbetet med färdplanen för klimatneutrala och hållbara kemikalier. Med en gemensam vilja att möta utmaningarna och omfamna möjligheterna är vi redo att forma en grönare och mer hållbar framtid för den svenska kemiindustrin.