Våra fokusområden

Klimat och energi

Vi tar ansvar hela vägen

Vårt miljöarbete är integrerat i hela verksamheten. Vi är certifierat enligt ISO 14001 och delar av produktionen är certifierad enligt hållbarhetssystemet ISCC plus. På så sätt har vi kontroll över miljöarbetets utveckling.

Merparten av miljöarbetet är kopplad till vår produktionsanläggning, men vi arbetar också systematiskt med miljöfrågor i hela organisationen. Vi tar hänsyn till den yttre miljön så långt det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt möjligt. Vi minskar vår klimatpåverkan genom ett effektivt utnyttjande av råvaror, energi, andra naturresurser och transporter. Vi utvecklar och erbjuder hållbara produkter och lösningar på så sätt bidrar vi till en hållbar utveckling i samhället.

Förnyelsebar energi

Sekab arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen inom verksamheten. Målet är att hela tiden minimera energiåtgången för att minska kostnaderna och för att våra kemiprodukter ska bli ännu mer hållbara. I dag är all el som används förnybar och största delen av den ånga som används i anläggningen är också förnybar.

Förnyelsebara produkter

Vi är övertygade om att vägen till en hållbar framtid går via förnybara alternativ. Sekab är en av få kemiproducenter Europa som kan erbjuda förnybara produkter och tjänster som ett alternativ till kemikalier och drivmedel baserade på olja.

Utsläpp till luft och vatten

Sekab har en mycket avancerad gasrening för utgående processgaser. Utgående processvatten behandlas i en anaerob (syrefri) vattenreningsprocess som är mycket effektiv. Här kan du läsa mer om hur vår kemifabrik fungerar.

Miljöledningssystem och certifiering hjälper oss att minska vår miljöbelastning

Vi arbetar efter miljöledningssystemet ISO 14001 och är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Det hjälper oss att ta ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Vi fokuserar på att minska verksamhetens klimatpåverkan genom att effektivt utnyttja råvaror, energi och transporter. Ledningssystemet ger oss kontroll över miljöarbetets utveckling och hjälper oss att hela tiden minska vår totala miljöbelastning.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?