Sekab är ett svenskt grönt kemibolag. Vi tillverkar biobaserade kemikalier och bränslen. Vi bedriver framstående forskning och utveckling av teknik för nya hållbara produktmöjligheter. Vår verksamhet och våra anläggningar finns i Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, i svenska kemiindustrins vagga.

Vår affärsidé

Sekab erbjuder hållbara produkter och lösningar till industriella kunder genom att:

  • Producera och distribuera kemikalier och biodrivmedel
  • Utveckla och sälja teknik för förädling av biomassa till kemikalier och biodrivmedel.

Vår mission

Skapa en bättre värld genom hållbara lösningar

Vår mission berättar hur vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Mycket av det vi gör syns inte på ytan utan har en större inverkan än vad vi kanske anar. Varje medarbetare på Sekab bidrar direkt eller indirekt till saker som gör skillnad.

Vår vision

Sekab är referensföretaget för hållbar utveckling inom kemi- och biodrivmedelsindustrin

Sekab ligger i framkant när det gäller att aktivt medverka till långsiktigt hållbar produktion, distribution och kommersialisering av förnybara kemiprodukter och biodrivmedel. Den positionen ska vi förvalta och utveckla.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?