Sekab är ett svenskt grönt kemibolag. Vi tillverkar biobaserade kemikalier och bränslen. Vi bedriver framstående forskning och utveckling av teknik för nya hållbara produktmöjligheter. Vår verksamhet och våra anläggningar finns i Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, i svenska kemiindustrins vagga.

Vår affärsidé

Sekab erbjuder hållbara produkter och lösningar till industriella kunder genom att:

  • Producera och distribuera kemikalier
  • Utveckla och sälja teknik för förädling av biomassa till kemikalier och biodrivmedel.

Att samarbeta med oss

På Sekab jobbar vi tillsammans med andra som delar vår ambition att uppnå den industriella utveckling som krävs för en hållbar värld. Genom strategiska samarbeten med världsledande aktörer bygger vi vår framgång.
Självklart ska dessa samarbeten följa våra högt ställda etiska krav och vår uppförandekod som grundar sig på FNs Global Compact.

Läs vår Code of conduct

Hej!

Vill du kontakta oss?