Sekab och svenska elbilsföretaget Polestar påbörjar ett samarbete i projektet Polestar 0 för att skapa en helt klimatneutral bil. 

Projekt Polestar 0 startade 2021 med målet att producera en helt klimatneutral bil genom att eliminera alla utsläpp från råvaruutvinning, materialtillverkning, produkttillverkning och livslängd. Bilen ska finnas i produktion 2030.

Sekab kommer att bidra till projektet med biobaserade kemikalier. Sekabs gröna kemikalier har ett brett spektrum av användningsområden. De kan användas vid tillverkning av olika former av plast och gummi, smörjmedel, färger och lim. De kan också fungera som mellankemikalier i många industriella processer med ett obegränsat antal potentiella användningsområden.

Sekabs innovationsteam kommer att arbeta tillsammans med Polestar för att hitta alla möjligheter och användningsområden där gröna kemikalier kan passa för fordonet.

Sekabs biobaserade kemikalier hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster. Att samarbeta och hitta nya vägar och lösningar med likasinnade spelare är vår kärnverksamhet. Vi är stolta över att samarbeta med Polestar och bidra med vår expertis inom biobaserad kemi på vägen mot en klimatneutral värld.” säger Emil Källström, CEO på Sekab

Hans Pehrson, projektledare för Polestar 0, säger: “Ett projekt med denna ambition kräver partners som är nyskapande inom sina industrier och som fullt ut delar vår djärva vision. Därför jag ser fram emot att Sekab blir en avgörande del av vårt team för utveckla en helt klimatneutral värdekedja. Sekabs expertis inom biobaserade kemikalier kommer att vara ovärderlig i projektet och kommer att spela en väsentlig roll i att bana väg för ny och innovativ teknik och att uppnå det som hittills varit omöjligt.”

 

För mer information:

Ylva Strömstedt, Head of Communications, 070-674 02 06

Emil Källström, CEO, 070-818 17 43

 

Om Polestar 0-projektet
Polestar 0-projektet är Polestars framtidssatsning att skapa den första helt klimatneutrala bilen till 2030, som tillkännagavs i företagets första årliga översyn, publicerad i april 2021. Polestar 0-projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen genom att förändra hur bilar tillverkas, istället för att använda traditionella processer och sedan plantera träd för att kompensera CO2. Tillvägagångssättet kommer att omfatta samarbeten över hela utvecklingsprocessen och värdekedjan, från leverantörer till återförsäljare. Polestar siktar på att ha en helt klimatneutral verksamhet senast 2040. Projektets mål är vad Polestar kan mäta och kontrollera: noll koldioxidutsläpp i produktionen av bilen, leverans till kund och end-of-life. Användningsfasen för en elbil kan redan idag vara nära klimatneutral om bilen laddas med förnybar energi.