Sekab är inne i en stark tillväxt och en omställning av affären. Med grunden lagd har nuvarande vd Mikael Fränckel valt att gå vidare till en roll i en annan bransch. Vice vd Emil Källström blir tillförordnad vd med ett tydligt mandat från styrelsen att fortsätta den offensiva utvecklingen av företaget.

Sekab som företag är en del av lösningen på många branschers hållbarhetsutmaningar då gröna kemikalier kan bidra till klimatomställningen. För att flytta fram positionerna är även Sekab som företag inne i en omställning. Det har varit huvudfokus det senaste året. Stora förändringar har skett och med en stabil grund lagd för fortsatt satsning kommer vd Mikael Fränckel att lämna företaget för att gå vidare till en roll i en annan bransch.

– Det går bra för Sekab och en viktig del för att kunna omvandla det momentum vi nu har med ett starkt erbjudande som ligger helt rätt i tiden är att spela offensivt. Mikael Fränckel har gjort en stark insats med att samla hela företaget kring en ny kurs och styrelsen har nu givit Emil Källström förtroende att med fullt mandat som tillförordnad vd fortsätta det arbetet, säger Gunnar Olofsson, styrelseordförande Sekab.

Emil Källström tar över som tillförordnad vd den 18 augusti med ett mandat som gäller tills vidare. Mikael Fränckel som lett bolaget sedan 2021 kommer fortsatt att arbeta med några av Sekabs större satsningar på konsultbasis.

– Under Mikael Fränckels ledning har ett antal stora projekt som kommer att stärka Sekab tagit riktig fart. Det handlar till exempel om finska partners som vill bygga anläggningar baserat på de tekniker vi forskat fram. Det är bra att Mikael finns kvar som en resurs i det arbetet och vi kommer att ha stor glädje av hans kontaktnät och förmågor även framåt, säger Gunnar Olofsson.

För mer information
Gunnar Olofsson, ‭styrelseordförande, 070-334 15 16‬‬