Det gröna kemibolaget Sekab investerar 100 miljoner kronor för att öka produktionen av kemikalier för industriellt bruk gjorda på förnybara råvaror. Den nya anläggningen ska stå klar hösten 2022 och sker i en tid av kraftigt ökad efterfrågan på hållbara alternativ till fossila produkter.

– Vi hjälper våra kunder och våra kunders kunder att bli grönare, och nu kommer vi kunna bidra än mer till en hållbar utveckling. Vi ser ett stort intresse bland industriella aktörer som vill ställa om från fossilt till förnybart. Vi tvingas idag säga nej till kunder som efterfrågar våra gröna produkter. Det här är ett viktigt steg i att öka vår lönsamhet och vårt utbud av gröna kemikalier, säger Mikael Fränckel, vd för Sekab.

Sekab fortsätter nu att bygga ut sin produktionsanläggning för biodrivmedel och kemikalier i Örnsköldsvik med bland annat en ny gasförbränningspanna och ökad lagringskapacitet för ättika. En satsning som innebär att Sekab kan öka produktionen av hållbara kemikalier för industriellt bruk med över 30 procent. Investeringen uppgår till drygt 100 miljoner kronor. Investeringen sticker med sin gröna profil ut, i en bransch som idag är starkt beroende av fossila råvaror och står inför en stor klimatutmaning.

– Många vardagsprodukter, som blöjor, kosmetika och rengöringsmedel, innehåller fortfarande kemikalier tillverkade av fossila råvaror som olja. Kemibranschen måste öka takten i omställningen och vi på Sekab vill leda den utvecklingen. Vi kommer nu kunna leverera ännu mer gröna kemikalier. Vi ser denna investering som en liten men viktig del i norra Sveriges nyindustrialisering, säger Emil Källström, vice vd och strategisk affärsutvecklare på Sekab.

Den utbyggda anläggningen beräknas stå klar hösten 2022. Då kommer Sekab kunna leverera än mer förnybara kemikalier som acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra från den nya anläggningen. Eftersom Sekabs kemikalier är byggstenar för många andra produkter innebär satsningen ett viktigt bidrag till ökad hållbarhet för företag i en rad olika branscher.

– Vi är i dag ett av få kemiföretag i världen som kan erbjuda tillverkning av gröna kemikalier som producerats av såväl fossilfri råvara som med grön insatsenergi. Nu tar vi ett stort steg, men både vi på Sekab och branschen som helhet behöver spänna bågen än mer i framtiden. Ska vi ställa om industrin från fossilt till förnybart kommer efterfrågan på gröna insatsvaror vara massiv. Det är den affärsmöjligheten vi nu agerar på, avslutar Mikael Fränckel, vd för Sekab.

Pressbilder

Pressbilder finns här.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Fränckel, vd, Sekab Biofuels & Chemicals, 070-593 69 96, mikael.franckel@sekab.com

Emil Källström, vice vd och strategisk affärsutvecklare, Sekab Biofuels & Chemicals, 070-818 17 43, emil.kallstrom@sekab.com