Foto: Centerpartiet

Sekab har rekryterat Emil Källström som vice vd och strategisk affärsutvecklare. Han ansluter till företaget i en tid då en ökande efterfrågan ger både stora möjligheter och ställer nya krav. 

Sekab har idag positionen som ett av Europas ledande biokemiföretag. Varje år produceras och levereras biokemikalieprodukter och biodrivmedel till kunder i Sverige och utomlands. Marknaden efterfrågar ständigt mer och kommande år ska produktionen öka och utvecklas till fler produkter. Vid sidan av de storsäljande produkterna är Sekab ledande på innovativa lösningar inom grön kemi och har teknik för att tillverka skogsbaserad etanol som skalas upp och kommersialiseras.

Företaget är i stark utveckling och har därför rekryterat Emil Källström som vice vd och strategisk affärsutvecklare.

– Sekab har alla förutsättningar att växa, men det kommer att kräva mycket av oss. Ska vi kunna utnyttja det läge som finns med stark efterfrågan och verkligen ta vara på potentialen i produkterna och tekniken måste vi ligga ett steg före. Med Emil Källströms kunskaper, nätverk och strategiska förmåga kommer Sekab att stärka positionen som marknadsledande, säger Mikael Fränckel, vd på Sekab.

Emil Källström har de senaste 11 åren varit riksdagsledamot från Västernorrland. Han har sedan 2014 varit Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson och ledamot i riksdagens finansutskott. Han är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

På Sekab får Emil Källström rollen som vice vd och strategisk affärsutvecklare. Han ska bland annat följa och analysera marknaden, inte minst på europeisk nivå då de regelverk som sätts av EU har stor påverkan på Sekabs verksamhet. Det strategiska arbetet på olika nivåer, till exempel i branschforum, syftar till att skapa bra förutsättningar som gynnar Sekab och företagets kunder. Emil Källström ska utveckla kundrelationer och hållbara affärer över hela Sekabs breda portfölj.

– Aldrig har läget för ett företag med hållbara lösningar på samhällets utmaningar varit bättre. Jag tror stenhårt på Sekabs strategi att ta det här tillfället att satsa och bygga för framtiden. Vi kan med vår verksamhet göra riktig skillnad i klimatomställningen och samtidigt skapa tillväxt i Örnsköldsvik. Att få kliva ombord och bidra med mina erfarenheter känns fantastiskt roligt, säger Emil Källström.

Emil Källström börjar på Sekab den 1 oktober 2021.

För mer information

Mikael Fränckel, vd, 070-593 69 96
Emil Källström, tillträdande vice vd, 070-818 17 43