När EU:s innovationsfond söker de mest klimatnyttiga innovationsprojekten har man ögonen på Sekabs teknik för att ta vara på restprodukter från skogen. Sekabs planer på att bygga en produktionsanläggning har valts ut bland 311 projekt som kan få finansiering.   

European Innovation Fund är ett av världens största finansieringsprogram för klimatnyttiga projekt. Fonden har skapats för att finansiera uppskalning av forsknings- och innovationsprojekt med störst potential att reducera EU:s samlade utsläpp av växthusgaser. Fonden får sina medel från EU:s handel med utsläppsrätter och investerar dem i innovationsprojekten man bedömer har bäst förutsättningar att bidra till klimatomställningen.

Nu genomförs den första utlysningen av investeringsstöd till stora projekt. Cirka 1 miljard euro ska fördelas. 311 projekt från hela Europa har ansökt och en expertpanel har utvärderat dessa grundligt. Av de 311 har 70 projekt kvalificerat för nästa steg i processen där en omfattande, slutgiltig ansökan ska lämnas in.

Sekabs projekt att bygga en produktionsanläggning baserad på sin unika och patenterade teknik CelluAPP är ett av de 70 projekt som gått vidare. Tekniken tar restprodukter från skogen, som sågspån och barrved, och gör etanol och lignin. Dessa produkter kan sedan exempelvis bli biodrivmedel eller gröna kemiprodukter.

EU:s innovationsfond har utvärderat kandidaternas potential att minska utsläpp, innovationsgraden och projektens mognad.

– Det här är en milstolpe för vår teknik. Att oberoende experter bedömer den som en av de mest lovande i Europa för att bidra till klimatomställningen är verkligen ett kvitto på att vi skapat något riktigt bra. Detta kommer att öppna många dörrar både för planerna på en egen anläggning och för andra som vill investera i vår teknik på andra platser, säger Monica Normark, Chief Technology Officer på Sekab.

I juni ska Sekab lämna in nästa steg i ansökan och under hösten kommer 23 projekt att väljas ut för en första runda av finansiering.

För mer information:
Monica Normark, CTO, 070-230 14 86