Det gröna kemibolaget Sekab och SCA har tillsammans med RISE och RISE Processum i projektet Lignosize arbetat med idén att ersätta dagens fossilbaserade hydrofoberingsmedel i produktionen av papper. Genom att förädla den förnybara råvaran lignin kommer användningen av fossila kemikalier vid pappersproduktion att minska.

Hydrofoberingsmedel kan användas för att skydda papper mot väta, och är en viktig komponent för olika produkter. Projektet Lignosize är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att olika industrier samarbetar för att vi ska kunna nå en mer hållbar framtid. I projektet har Sekab och SCA samarbetat för att ta fram en grön kemikalie för produktion av papper. Lignosize är ett nytt material där man använder den biobaserade råvaran lignin för att minska användningen av fossila kemikalier vid pappersproduktion.

– Samarbetet med SCA och RISE Processum för att utveckla en process för tillverkning av en ny hållbar produkt ligger helt i linje med Sekabs målsättning att hjälpa våra samarbetspartners och kunder att fasa ut ohållbara produkter, säger Erik Thalén, Project Manager på Sekab.

Projektet har utvecklat tillverkningsprocessen i laborativ- och pilotskala som nu tas vidare för produktion i demonstrationsskala. Den kemiska tillverkningsprocessen designas och byggs upp av Sekab i deras befintliga fabrik. Demonstrationsanläggningen kommer dels att användas som ett verktyg för processutvecklingen, dels att tillverka tillräckliga mängder för att kunna utvärderas i full skala på SCAs pappersbruk.

– SCA har alltid haft hållbarhet i fokus och detta är ett konkret samarbetsprojekt där vi jobbar tillsammans för en fortsatt hållbar utveckling, säger Anders Johansson, chef för Fibre and Biomass Technology på SCA R&D Centre.