Sekab jobbar mot utvalda hållbarhetsmål och har fyra fokusområden som hjälper bolaget att säkerställa säker arbetsmiljö, jämställda arbetsförhållanden, god affärsetik, klimat- och energieffektivitet och samhällsansvar. I Sekabs hållbarhetsarbete tittar bolaget dessutom i varje steg – från att råvara produceras till att produkterna används hos kund – på hur dessa påverkar miljö och människa.

– Hela vår affärsidé handlar om hållbarhet och därmed vill vi också engagera andra i utmaningen att gå mot ett mer hållbart samhälle. Vi är övertygade om att ju fler som arbetar tillsammans, desto större chans att lyckas. I år har vi påbörjat en utveckling av hållbarhetsarbetet tillsammans med kunder. Vi tar reda på vad kundens kund frågar efter och hur vi kan bidra till att lösa deras gröna utmaningar. Tack vare god dialog med inköpare och hållbarhetsansvariga hos våra kunder kan vi både utbilda och utveckla rätt.

– Det är tacksamt att vara hållbarhetsansvarig på Sekab då kollegorna här är väldigt engagerade i miljö- och klimatfrågor. De som sökt sig hit under de senaste åren har i många fall gjort det tack vare vår hållbara profil och för att kunna bidra till omställningen själva. Här snackas det hållbarhet i stort och smått – och är man inte medveten sedan tidigare blir man det här.

Här snackas det hållbarhet i stort och smått – och är man inte medveten sedan tidigare blir man det här.

– Om jag jämför år 2021 med hur det såg ut för fem år sedan kan jag också se att vårt fokus på hållbarhetsrapportering har gjort oss ännu mer medvetna om helheten och lyft fram hur mycket vi faktiskt bidrar med tillsammans. Det skapar intern stolthet och bidrar till att vi styr mot målen i det dagliga arbetet.

– En annan skillnad i dag är att samhället i stort är mer miljömedvetet. Du kan inte bara säga att du är hållbar – det måste bevisas. För oss är det positivt! Vi behöver konsumenter som ställer krav och vill ha gröna vardagsprodukter. Inte minst då vi själva har långt till slutprodukt är det bra när påverkan kommer från flera olika håll. Tillsammans kan våra medarbetare, kunder, slutkunder, leverantörer, ägare, politiker och konsumenter göra skillnad.