Sekabs års- och hållbarhetsredovisning för 2022 visar hur företaget tagit ytterligare steg i att skapa möjligheter för kemibranschen att ställa om. 2022 gjordes de första affärerna med tydlig prislapp på hållbarheten, nya samarbeten inleddes och nya rankningar gav fina betyg för hållbarhetsarbetet.

Sekab erbjuder kemiindustrin gröna alternativ på vägen mot en helt nödvändig omställning av kemiindustrin.

Sekab visar redan idag vägen mot en fossilfri kemiproduktion. Det ger oss en stark marknadsposition som syns i vårt resultat från 2022.

Sekab visar redan idag vägen mot en fossilfri kemiproduktion. Det ger oss en stark marknadsposition som syns i vårt resultat från 2022. Höstens rejäla inbromsning i Europas industriella konjunktur påverkar självklart även oss, men det är tydligt att omställningen inte tar paus. Nu fortsätter vi vår utveckling för att fortsätta producera och sälja de industriella kemikalier som är så avgörande för att minska industrins utsläpp, säger Emil Källström, vd på Sekab.

Bland milstolparna 2022 på Sekab finns nya samarbeten med exempelvis Polestar där Sekab är en del i arbetet för att ta fram världens första helt klimatneutrala bil. Investeringar i ökad kapacitet ger möjligheter till större och snabbare leveranser. De första kontrakten där hållbarhetsnyttan har en egen prislapp har skrivits. Företagets egen hållbarhet lyftes genom att man tilldelades guld i den internationella rankningen Ecovadis och därmed är bland världens fem procent främsta företag avseende hållbarhetsarbete.

Ett företag som utmanar en i grunden fossil industri måste själva gå före

Ett företag som utmanar en i grunden fossil industri måste själva gå före. Hållbarhet är för Sekab kärnan i hela verksamheten och när vi summerar 2022 ser vi att vi tagit nya viktiga steg. Vi ser också att klimatdebatten allt mer fokuserar på industrin och när alla talar om industrins omställning talar det för oss på Sekab, säger Eva-Marie Byberg, hållbarhetschef Sekab

2022 års rapport är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Läs hela rapporten här.