Vi nåddes i veckan av det sorgliga beskedet om Carl Kempes bortgång. Carl Kempe har i decennier varit en förgrundsgestalt i det industriella och samhälleliga sammanhang vi på Sekab är en del av. Som ledande gestalt i sin generation av familjen Kempe har Carl satt sin prägel på Örnsköldsvik, på det som idag är Holmenkoncernen och på en rad andra bolag och företeelser. Carl Kempe var en industriman av ett slag som inte tillverkas längre. Hans kunskap och intresse sträckte sig långt bortom de egna bolagen, med såväl samhällspolitiska som kulturella ådror. En gentleman av det klassiska snittet.

Det är svårt att överskatta vilken påverkan familjen Kempe haft på Örnsköldsvik de senaste dryga hundra åren. Den starka ”Domsjöanda” vi än idag har på High Coast Innovation Park är i rakt nedstigande led ett barn av den sammanhållning som präglade det gamla Mo och Domsjös bolag. Ett annat exempel: På Sekab är vi stolta över våra sedan lång tid tillbaka goda relationer mellan företagsledning och fackliga företrädare. Även här spelar Kempebolagens historia av samarbete och gott arbetsgivarskap in. Denna kultur bär vi vidare, men den är inte alls självklar: I både Sundsvall och Ådalen gällde konflikt och sammandrabbningar under en stor del av det tidiga 1900-talet. I det av Kempebolagen dominerade Örnsköldsvik valde vi en annan väg, präglad av lugn och samförstånd. Carl Kempe var en fanbärare av denna grundinställning.

Carl var alltid intresserad och informerad om Sekabs utveckling, han följde oss noga. Carl var med vid första spadtaget för RISE:s nya pilothall förra året. En annan återkommande höjdpunkt var hans deltagande vid utdelningen av stipendiet i hans namn, som delas ut till lovande kemistudenter vid Nolaskolan. Detta stipendium var en gåva till Carl Kempe från kommunens ledande industriföretag, i samband med att han också fick ta emot Örnsköldsviks stadsnycklar i 80-årsgåva.

Vi på Sekab är stolta bärare av familjen Kempes arv. Den framsynthet som Mo och Domsjö visade prov på, inte minst på det kemiska området, ska vi ta vidare in i framtiden.

Tack för allt, Carl Kempe