Sekab har antagit tuffa hållbarhetsmål kring de egna transporterna. Mål vi kom närmare att uppfylla under året som gått. Vår transportplanerare Frej Ågren berättar om logistikhändelser och utmaningar och vad det rent logistiskt kommer innebära med ökade volymer framåt tack vare den nya ättikstanken.

”Från produktionsanläggningen i Örnsköldsvik skickar Sekab gröna kemikalier till kunder i hela Europa. Vår produkt etylacetat går med båt från vårt lager i Örnsköldsvik till vårt lager i Antwerpen. Även vår låginblandningsetanol skickas med båt och lastas om i Antwerpen. För att uppnå ekologisk och ekonomisk hållbarhet försöker vi alltid lasta både etylacetat och etanol på samma båt från Örnsköldsvik, eftersom vi då fyller upp båtarna mer och behöver färre transporter.

Årets investering i en ny ättikstank ger oss ännu bättre möjligheter till sådana kombinerade båtlaster. Detta då vi oftare kan uppnå fulla laster om vi även har ättika som ett alternativ att skicka med. Kunder blir alltmer intresserade av biobaserad ättika. Vi vill så klart möta den efterfrågan. Nu kan vi exportera större laster med färre båttransporter och får ökad flexibilitet i lager- och logistikhantering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder snabbare transporter av just den produkt de efterfrågar.

Nu kan vi exportera större laster med färre båttransporter och får ökad flexibilitet i lager- och logistikhantering. Vi kan därmed erbjuda våra kunder snabbare transporter av just den produkt de efterfrågar.

Miljöförändringarna ger oss återkommande logistikutmaningar. Denna sommar var det torka som gjorde Rhen närmast ofarbar under en period, vilket drabbar vår produkt som lastas om till pråmar och går uppför floden till Basel. Dessutom uppstår brist på pråmar när dessa inte kan lasta lika mycket som normalt. Vi har haft liknande problem förut – med torka, men även med översvämningar som skadar infrastruktur och drabbar järnvägstransporter. Detta sätter verkligen fingret på att alla insatser behövs för att bromsa den negativa utvecklingen.”