Låginblandning

-också låg inblandning av bioetanol i bensin minskar trafikens miljöpåverkan

Snabbfakta

Låginblandning av etanol i bensin är ett enkelt sätt att minska mängden fossilt bränsle

Gör det möjligt att begränsa trafikens miljöpåverkan

Sekab levererar etanol för låginblandning i bensin. Att blanda låga halter av etanol i bensinen är ett snabbt och effektivt sätt att i någon mån begränsa trafikens miljöpåverkan.

Idag innehåller all bensin som säljs i Sverige fem procent etanol, men enligt EU-regler är den tillåtna halten i bensin tio procent. Ett flertal länder har valt att öka inblandningen uppemot 10 procent och några länder har valt att blanda in ytterligare. En inblandning av etanol på upp till tio procent anses inte påverka motorn och accepteras av de flesta biltillverkare.

För Sekabs låginblandning gäller en koldioxidreduktion över 95% jämfört med fossilt drivmedel. Det innebär att för varje del etanol som är inblandad i bensin minskas utsläppen av koldioxid till luft med 95%.

Snabbfakta

Låginblandning av etanol i bensin är ett enkelt sätt att minska mängden fossilt bränsle

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Vill du kontakta oss?