EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för flytande höginblandade  biodrivmedel. Det innebär att bränslen som ED95, E85, HVO100 och biodiesel B100 kommer att vara fortsatt skattebefriade i Sverige också under 2022.

För att lyckas med att ersätta fossila bränslen måste vi accelerera omställningen de kommande åren och biodrivmedel är en del av lösningen. Det är värdefullt att regeringen fortsätter sitt påverkansarbete inom EU för att hållbara biodrivmedel ska kunna fortsätta gynnas framför fossila drivmedel och att regelverket ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Vi välkomnar den förlängda skattebefrielsen samtidigt som vi fortsätter vårt arbete för mer långsiktiga lösningar. Drivmedelsbranschen och kunderna efterfrågar mer stabila förutsättningar och biodrivmedel är en förutsättning för att transportsektorn skall ha en möjlighet att ställa om och minska sina utsläpp.

En stor eloge till Åkare och Transportörer som fortsätter att utveckla sina hållbara transporterbjudanden, trots att långsiktiga regelverk inte finns på plats ännu.