På bilden: Sofie Indevall och Mikael Fränckel Sekab, H.M. Drottning Silvia, H.M. Carl XVI Gustaf, Pär Johansson, LLCAB, Petra Forsström, Näringslivschef Härnösands kommun Jenny och Rikard Horn från Jeansbolaget Härnösand, vår landshövding Berit Högman, Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl, Karin Sundqvist, kommunikatör Härnösands kommun. och Anna Hedensjö Johansson för Svenskt Näringsliv.

För tid sedan var Sekab inbjuden till näringslivsenheten i Härnösand för att träffa andra företag, landshövdingen och vårt kungapar. Kungen och drottningen fanns på plats för att uppmärksamma insatser i länet som gjorts med anledning av Covid 19 pandemin.

Det var ett intressant möte där vi kunde konstatera både likheter och olikheter i hur näringslivet har drabbats och hur kreativt alla har tacklat ett och ett halvt år i ett läge av pandemi.

Att Sekab var ett av de företag i länet som uppmärksammas och fick möjlighet att visa vår bild av den tid som varit känns både hedrande och roligt och jag och Sekabs vd fick tillfälle att både berätta och reflektera över vad vi åstadkommit i en svår tid.

Lärdomar som stärker oss i framtiden

I början av mars, när COVID-19 pandemin nådde oss blev vi på Sekab medvetna om att det rådde stor brist på handsprit runt om i Sverige och Europa och vi fick enormt mycket samtal från näringsliv och offentlighet i stort behov av desinfektionsmedel. På mindre än två veckor ställde vi om delar av kemiproduktionen för att också kunna leverera desinfektionsmedel till hälso- och sjukvården. På Sekab var vi alla överens om att sjukvården inte skulle behöva bekymra sig om tillgång på handsprit och vi ville hjälpa till. Vi är tacksamma för att vi hade förutsättningarna för att kunna hjälpa till i en svår situation och stolta över vad vi har uppnått tillsammans på så kort tid.

Den styrka och engagemang vi tillsammans visade kommer att ha betydelse även för Sekabs fortsatta utveckling och vetskapen om vad vi kan åstadkomma med ett tydligt mål, samlade kunskaper och mycket hjärta. Vi fick ett kvitto på att vi har en otrolig handlingskraft när det gäller.

Pandemin har också visat hur otroligt viktigt det är att ha goda affärsrelationer med trygga leverantörer, särskilt när landsgränser stängs. Genom vårt goda samarbete med lokala leverantörer hade vi aldrig någon brist på råvara och vi ser även på marknaden att intresset för både trygga och geografiskt nära leverantörer växer vilket har gett oss fördjupade kunderrelationer som består. I dag levererar vi till exempel bioråvara för produktion av desinfektionsmedel till producenter som tidigare inte varit våra kunder.

Vi kan även se att omställningen till ett mer hållbart samhälle på många sätt har accelererat i spåren av pandemin. Vad vi behöver göra har blivit tydligare för fler och förmågan att vilja ställa om och kunna anpassa sig är enormt viktig idag när vi alla måste hjälpa till och ställa om till ett mer hållbart samhälle. I den utvecklingen är Sekab en viktig aktör.