Nu närmar sig en europeisk lagstiftning om miljöpåståenden. Det är en jättebra signal att det nu läggs stort ansvar på varumärken att verkligen kunna underbygga sina påståenden. Det driver på för förändring. Problemet med att industrins omställning går för långsamt måste attackeras från alla håll.

Ska man kräva bevis för påståenden är det viktigt att det finns korrekta verktyg för att mäta. Alla system utgår från det fossila som norm, vilket utan undantag missgynnar bio-baserade produkter. Det är mycket värdefullt att en stor spelare som EcoInvent skruvar för att ge en så korrekt bild som möjligt av vad som är vad.

Här har vi som producenter och distributörer av industrins byggstenar också ett stort ansvar. Transparent och tydlig kommunikation där vi kallar en spade för en spade och en fossil kolatom för en fossil kolatom måste gälla framåt. Det kommer våra kunder kräva.

McKinsey-rapporten visar också tydligt att det är varumärken som kommer vara nyckelspelare för omställning. Det är företaget som ska marknadsföra en hållbar produkt för att kunna utverka ett grönt premium hos konsumenten som kommer stå risken om man inte har på fötterna. Samtidigt är det också de som har mest att vinna.

Detta är ännu ett exempel där värdekedjan behöver samarbeta. För som vi brukar säga på Sekab – allt börjar med hållbara kemikalier.

Eva-Marie Byberg
EVP, Head of Sustainability & Strategy

 

Detta är en sammanfattning av Sekabs nyhetsbrev, denna gång med avsändare Eva-Marie Byberg, läs våra nyhetsbrev i sin helhet här