I Sekabs kundundersökning sticker leveranssäkerhet ut som en prioriterad fråga för kunderna. För Mikael Lundqvist, produktions- och underhållschef är leveranssäkerhet inte bara en punkt på agendan, utan en central del av Sekabs verksamhet. Det handlar om mer än att uppfylla förväntningarna, där vi med stolthet kan skapa en trygg och säker affär för våra kunder.

Hur många oplanerade avbrott hade Sekab under 2023?
Vi är stolta att kunna rapportera ännu ett år med siffran noll. Vi har inte haft några oplanerade avbrott som påverkat vår möjlighet att leverera till kund.

Hur är det möjligt?
Vi arbetar metodiskt och noggrant med att ta hand om vår fabrik under hela året. 2023 hade vi ett extra långt planerat stopp för underhåll. Vi har dessutom ett väldigt fint samarbete med våra grannar på industriområdet High Coast Innovation Park så när saker har hänt, för det gör det alltid, har vi kunnat hjälpas åt och hitta lösningar.

Vad skulle du säga är den främsta anledningen till Sekabs höga leveranssäkerhet?
Det är våra duktiga medarbetare som kan vår anläggning och process så väl. Vi vet hur det ska se ut och kan därför vidta förebyggande åtgärder som ger oss ett bra utgångsläge. Dessutom är vi lösningsorienterade när yttre omständigheter stökar till det för oss.