Undersöknings
resultat

Här hittar du SEKABs undersökningsresultat. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Undersökningen den 2014-06-26:


Undersökningen den 2014-07-07:

  • Klimatsmarta transporter

    – med ED95

    Bild för ED95 film

    Se filmen

  • Vem är SEKAB?

    Läs broschyren om SEKAB»