SEKAB ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE ETANOLAKTÖRER

I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.

 
I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.

Etanol för miljön

Etanol kan användas som biodrivmedel i bussar, lastbilar och personbilar. Inom industrin är etanol en viktig råvara vid tillverkningen av en rad kemiska produkter.

Gröna Kemikalier

Den industriella etanoltillverkningen i Sverige startade 1909 på Domsjöområdet i Örnsköldsvik. Redan då lades grunden till den verksamhet som SEKAB bedriver och utvecklar i dag. Etanol har flera användningsområden – som råvara vid kemiproduktion, som ett hållbart alternativ till bensin och diesel.

Etanol är i dag det i särklass mest använda biodrivmedlet i världen och spelar en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan och beroendet av olja. Både produktion och användning av etanol är i dag vanligast i USA och Brasilien. I Sverige innehåller i princip all vanlig bensin som säljs omkring 5 procent låginblandad etanol.

Biodrivmedlen E85 och ED95 består till största delen av etanol. E85 används i personbilar med flexifuel-motorer som är anpassade för etanoldrift. E85 finns i dag att tanka på alla större bensinmackar i Sverige.

Tunga fordon som lastbilar och bussar kan drivas med biobränslet ED95 som innehåller 95 procent etanol. ED95 är i dag ett väl beprövat alternativ till diesel, som SEKAB importerar och förädlar etanol sedan cirka 30 år tillbaka. ED95 används i anpassade dieselmotorer och kan minska den tunga trafikens utsläpp av koldioxid med upp till 87 procent, jämfört med diesel.

Etanol är en också en vanlig råvara i kemiindustrin. Etanol utgör en viktig komponent i bland annat färger, kosmetika och läkemedel. Ren etanol i höga koncentrationer kallas teknisk etanol och används bland annat som ingrediens i lösningsmedel. Vid SEKAB:s anläggning i Örnsköldsvik tillverkas exempelvis lösningsmedlet etylacetat och baskemikalien acetaldehyd av biologiskt framställd etanol. Dessutom används etanol i bland annat spolarvätska och thermol.

Etanol produceras i dag för det mesta genom jäsning av jordbruksprodukter som innehåller mycket socker eller stärkelse. De vanligaste råvarorna för etanolframställning är sockerrör, majs och spannmål.

Etanol kan också framställas av cellulosa, exempelvis restprodukter från skogsbruket och jordbruket. SEKAB importerar och förädlar etanol i dag andra generationens etanol som är baserad på cellulosaråvara. Vid anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik bedriver SEKAB avancerad forskning och utveckling med målet att i full skala importera och förädla etanol kemikalier och drivmedel som varken tar fossila råvaror eller åkermark i anspråk.

Etanolen är även känd som dryckessprit. I dagligt tal kallas etanol för ”sprit” eller ”alkohol” och återfinns i drycker som öl, vin och vodka. En annan benämning på etanol är etylalkohol och den kemiska beteckningen är C2H5OH.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Upptäck

  våra finaste produkter

  Premium

  Läs mer om våra hållbara produkter här

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här