ED95 minskar utsläppen från tung trafik

Nästan alla transportfordon drivs med diesel, ett drivmedel som påverkar både klimat, närmiljö och människors hälsa negativt. SEKAB har utvecklat ED95, ett etanoldrivmedel som sänker utsläppen av fossil CO2 med upp till 90 procent.

ED95De tunga transporterna drivs nästan uteslutande med dieselolja, som orsakar utsläpp av både klimatgaser och andra föroreningar. Fungerande transporter av gods och människor är helt nödvändiga i samhället, men på något sätt måste transporternas stora miljöpåverkan minskas. Den lösning SEKAB har arbetat med sedan 30 år kallas ED95.

ED95 är ett etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. I en motor av dieseltyp (kompressionsmotor) kan etanolens potential utnyttjas upp till 40 procent bättre än i en bensinmotor (ottomotor). Med ED95 är energieffektiviteten är lika hög som om motorn körts på diesel. Det gör det till den bästa tekniken för etanol.

Under de senaste 40 åren har den tunga trafiken på vägarna ökat med närmare 30 procent. Ökningen är delvis paradoxal, eftersom mängden gods som transporteras faktiskt har blivit mindre. Det verkar som om godset transporteras längre och mindre effektivt nu än tidigare och som att en del gods som tidigare transporterats med tåg och båt idag skickas med lastbil, vilket är sämre för miljön. Enligt EU:s prognoser kommer tonkilometrarna att totalt öka med 50 procent mellan 2010 och 2030, och andelen lastbilstransporter beräknas öka från 73 till 77 procent.

Scanias etanolbussar har körts sedan 80-talet

Scania har lång erfarenhet av etanolmotorer, de första tillverkades i början av 1900-talet. Den första verkliga etanoldieseln togs fram i mitten av 80-talet i samband med att Stockholms lokaltrafik inledde en omställning mot förnybara drivmedel.

Den första gången etanoldrivna bussar rullade i Sverige var 1986 i Örnsköldsvik när tekniken finslipades i ett samarbete mellan SEKAB och Scania. Idag består ED95 av 95 procent etanol och fem procent tillsatser som smörjer, skyddar mot korrosion och förbättrar tändningen i motorerna.

ED95 ger etanolens alla fördelar

Idag körs närmare tusen ED95-bussar runt om i världen och tekniken är etablerad och uppskattad. Fördelarna med etanoldrivna bussar och lastbilar är många:

 • Etanol är världens största biodrivmedel och kan produceras i stora mängder och i många länder.
 • Etanoldieslar klarar utsläppskraven för hälsofarliga partiklar utan partikelfilter.
 • Det är jämförelsevis låg hälsopåverkan och är relativt lätt att hantera.
 • I en dieselmotor används etanolens energi 40 procent bättre än i en bensinmotor.
 • En etanoldiesel ger samma energiverkningsgrad som en vanlig dieselmotor.
 • ED95 släpper ut upp till 80 procent mindre klimatpåverkande CO2-ekvivalenter än diesel.
 • De senaste etanoldieslarna från Scania är certifierade enligt de strängaste utsläppsstandarder som finns
 • Utsläppen av kväveoxider är något lägre än för dieselmotorer

ED95 kan produceras lokalt

Biodrivmedel och effektivare användning av energi räcker inte för att komma tillrätta med klimatutsläppen från transportsektorn. Vi måste också minska det totala transportarbetet. Därför är det en stor fördel att ED95 enkelt kan tillverkas av lokalt producerad etanol.

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare