Gröna kemikalier är viktiga för att klimatsäkra samhället

Kosmetika, färger och till och med mat – många vardagsprodukter börjar som fossila råvaror och bidrar därför till klimatförändringarna. Men det finns alternativ. SEKAB tillverkar gröna kemikalier som minimalt, påverkar klimatet och minskar vårt beroende av olja.

Gröna Kemikalier

SEKAB ingår i en lång tradition av kemisk industri som byggdes upp under andra världskriget kring den etanolproduktion som skedde vid massabruken. Etanolen var både ett inhemskt drivmedel och en råvara till kemikalier som var svåra att importera under krigsåren på grund av avspärrning.

Etanolindustrin och produktionen av kemikalier finns kvar än idag och från SEKABs håll ser vi hur förnybara råvaror och hållbar produktion av kemikalier blir en allt viktigare satsning för varje år.

Kemiindustrins del av de totala utsläppen av växthusgaser beräknas ligga runt fem procent. Det betyder att biobaserad råvara till kemikalier och förnybar energi i processerna kan åstadkomma stora klimatbesparingar.

Vi konkurrerar mot fossil – och billig – råvara

Idag har SEKAB kapacitet att årligen producera 42 000 ton grön acetaldehyd, 36 000 ton grön etylacetat och 24 000 ton grön ättika. Hos oss finns en stor stolthet över att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter som dessutom är förnybara.

Bryter beroendet av fossila råvaror

Att byta ut kemikalier tillverkade av fossil råvara mot biokemikalier är viktigt av två orsaker: Dels minskar det kemiindustrins påverkan på klimatet, dels hjälper det oss att minska vårt beroende av olja. Minskande tillgång och ökande efterfrågan på råolja kommer att ge högre priser och tillsammans med kraftig miljö- och klimatpåverkan gör det att kemiindustrin måste gå över till hållbara och förnybara råvaror.

Påverka efterfrågan på helt gröna produkter

Det mesta som idag tillverkas av fossila råvaror som kol, olja och gas kan lika gärna tillverkas av etanol. Än så länge är de fossila råvarorna billigare och de flesta aktörer gör sina uppköp helt baserat på pris.

Därför är det viktigt att väcka debatt om den fossilberoende kemiindustrin och öka efterfrågan på gröna kemikalier och produkter i både industrin och hos konsumenter.

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare