En hållbar anläggning för produktion av gröna kemikalier

SEKAB är en av få kemiproducenter som kan erbjuda helgröna alternativ. Hjärtat i produktionen är kemianläggningen Bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik, en anläggning där vi med hjälp av förnybar energi kan producera gröna produkter från bioråvara och utsläpp som renas.

Produktion av gröna kemikalier

Grön råvara i effektiva reaktioner

I anläggningen producerar vi baskemikalier som är viktiga för den kemiska industrin – främst acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra. Vi har kapacitet att producera hållbar acetaldehyd och etylacetat av bioetanol med förnybar insatsenergi. Det gör oss till en perfekt kemipartner för företag som vill minska sin klimatpåverkan.

En hållbar produkt kräver hållbar insatsenergi

Vårt mål är att alltid kunna erbjuda en helgrön produkt av biobaserade råvaror. Det kräver att vi använder hållbar insatsenergi i våra processer. Den energin får vi i form av ånga från Övik Energis kraftvärmeverk, som eldas med biomassa. På så vis har vår process en mycket låg klimatpåverkan, kanske den lägsta i världen i jämförelse med jämbördiga industrier.

En effektiv process som hela tiden utvecklas

Vi arbetar med katalytiska processer där våra råvaror reagerar med väldigt hög effektivitet. Vår största restprodukt är vanligt vatten. Energiåtgången i processen är hela tiden under uppsikt och vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera våra processer. Målet är att hela tiden minska energiåtgången för att våra kemiprodukter ska bli ännu mer hållbara.

Avancerad rening ger små utsläpp

Vår kemianläggning har en mycket avancerad gasrening där reningsgraden kan vara upp till 99 procent. De organiska rester som processerna ger upphov till genomgår biorening i en process som drivs gemensamt med andra industrier i området. I processen bildas biogas som används för att producera energi.

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Ja tack!

 • Brasiliansk etanol

  Brasiliansk etanol

  brazilian-sugercane

  Ladda ner en pdf här