Cellulosaetanol för miljön
i 75 år

SEKAB ligger mitt i Örnsköldsvik bioraffinaderiområde där sulfitsprit har framställts i över hundra år. Etanolen tillverkas av restprodukterna från produktionen vid Domsjö Bioraffinaderi och ger kemikalier och drivmedel med minsta möjliga klimatpåverkan.

Marie-Louise Wallberg Vi på SEKAB förädlar, säljer och levererar den etanol som sedan 1939 tillverkas av restprodukter vid bioraffinaderiet i Domsjö. Det är en cellulosabaserad restprodukt som vi idag levererar till ett antal aktörer som ställer mycket höga miljökrav på sin verksamhet. Det är en produkt vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda.

Från början en restprodukt från pappersmassatillverkning

Pappersmassa har länge varit en viktig industriprodukt i Sverige. Fram till 1870-talet framställdes den mekaniskt, men mot slutet av 1800-talet lärde man sig att framställa den med kemiska metoder. Sulfit- och sulfatprocesserna blev vanliga på de nya pappersbruken.

Cellulosaetanol av miljöskäl både då och nu

När sulfitmetoden användes löstes nästan hälften av veden som skulle bli papper ut i kokvätskan och gick till spillo. Det blev väldigt mycket restprodukter som på den tiden pumpades rakt ut i närmaste vattendrag.

Det stod snabbt klart att det här var dåligt för både miljö och ekonomi. 1933 visade en statlig utredning att det släpptes ut omkring en miljon ton organiskt material från svenska massabruk. Det fanns alltså bra poänger i att ta tillvara så mycket som möjligt ur det som blev kvar efter massaframställningen.

Cellulosa består av socker

Eftersom sulfitluten innehöll mycket socker låg det nära till hands att använda den för att tillverka etanol och hösten 1908 såg den första produktionen av sulfitetanol från cellulosa dagen. Etanoltillverkning blev allmän kring Sveriges sulfitbruk och i Domsjö uppstod även en kemiindustri som använde etanolen som råvara. Etanol blev även ett drivmedel under första världskriget, när importen av bensin till Sverige ströps.

Etanolen från Domsjö räddar miljön än idag

Än idag används cellulosaetanol från sulfitbruket i Domsjö av SEKAB till både drivmedel, och gröna kemikalier. Att använda restprodukt från befintlig produktion som råvara ger en slutprodukt med mycket bra klimategenskaper. Därför är etanolen från Domsjö basen i de av våra produkter som har allra bäst klimategenskaper.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker har utvecklats från att ha varit en traditionell pappersmassafabrik till ett avancerat bioraffinaderi där de tillverkar specialcellulosa, viskos och lignin.

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Ja tack!

 • Brasiliansk etanol

  Brasiliansk etanol

  brazilian-sugercane

  Ladda ner en pdf här