Teknisk etanol

Teknisk etanol är en benämning på ren etanol av höga koncentrationer, oftast 95% eller 99%. Teknisk etanol har många användningsområden och är vanlig vid produktion av bland annat livsmedel, färg, antiseptiska produkter och som ingrediens i miljövänliga lösningsmedel.

Andra användningsområden är tvättmedel, industriella lacker, tryckfärg, spolarvätska och i viss processindustri.

Vid sidan av vår standardprodukt levererar SEKAB även teknisk etanol som till hundra procent består av andra generationens cellulosaetanol från restprodukter. Det ger en produkt med mycket bra klimat- och miljöegenskaper. Bioetanol bryts dessutom snabbt ned i naturen vilket också gör det till ett miljövänligt val.

SEKAB har en stor flexibilitet när det gäller leverans av teknisk etanol och kan tillmötesgå de flesta önskemål när det gäller koncentration och denaturering. Vi levererar i bulkvolym.

Allmän information etanol

CAS Nummer:
Molekylformel:
Molekylvikt:
Synonymer:
64-17-5
C2H5OH
46,07 g/mol
Etylalkohol
Ulrika Sondell

Ulrika Sondell

Säljansvarig

Ulrika.Sondell@sekab.com

+46 (0)660-793 20 | +46 (0)70-212 30 28