Fakturerings
uppgifter

Ett led i SEKABs arbete för kostnadseffektiv adminis-tration och förenklad kontroll av leverantörsfakturor är elektronisk fakturering. Vi hoppas att du som leverantör vill vara med och spara tid och pengar.

Samverkan med andra tjänsteoperatörer

Du kan som leverantör även skicka dina fakturor via någon av Handels-bankens samarbetspartner som är anslutna till oss. Exempel på samar-betspartner är SEB, Danske Bank, Swedbank, Nordea, Logica, Strålfors, Husera och EDB.

Pappersfakturor

Du som inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, sänder pappersfakturorna till:

SEKAB
Biofuels & Chemicals AB

Box 168
891 24 ÖRNSKÖLDSVIK
SEKAB
E-Technology AB

Box 168
891 24 ÖRNSKÖLDSVIK

Organisationsnummer

SEKAB Biofuels & Chemicals AB
556263-4088
SEKAB E-Technology AB
556017-0614

 

Har du frågor så är du välkommen att kontakta:
Jenny Angerstig
0660-793 54
jenny.angerstig @sekab.com