EuropaBio European Annociation for Bioindustries

EuropaBio står för the European Association for Bioindustries och är en organisation som arbetar för att främja bioteknikindustrin i Europa. Organisationen har bland annat ett samarbete för frågor rörande lignocellulosabaserad etanol inom EU.

Medlemmar i organisationen är aktörer inom forskning, utveckling, produktion och kommersialisering av biotekniska produkter och processer.

European Annociation for Bioindustries

EuropaBios webbplats

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete