f3 fossil free fuels

F3 är ett kunskapscentrum för utveckling av förnybara drivmedel för transporter i Sverige. F3 står för ”fossil free fuels”.

Kunskapscentret stödjer och bedriver forskningsprojekt inom området förnybara drivmedel. En viktig uppgift är även att ge beslutsfattare bästa möjliga underlag för att fortsätta driva utvecklingen inom området framåt.

F3 ligger i Chalmers Industritekniks regi och andra deltagande aktörer är Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet. Umeå universitet samverkar dessutom nära med Luleå universitet och Energitekniskt Centrum i Piteå inom området, så även deras kompetens kommer att tas till vara inom F3.

Övriga deltagare är de tre forskningsinstituten IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Innventia samt industrin. De industriföretag som idag stödjer centrumet är Preem, Perstorp, Göteborg Energi, E.ON Sverige, Scania, SEKAB E-Technology och Volvo Technology. Verksamheten finansieras även av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Mer om F3

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete