unica The Brazilian Sugarcane Industry Association

The Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) är Brasiliens största samlingsorganisation för socker-, etanol- och bioelektricitetsproducenter. UNICA:s medlemmar står för mer än 50 procent av all etanol som produceras i Brasilien och 60 procent av all sockerrörs produktion i världen.

Organisationens agerar både nationellt och på den internationella arenan. Det främsta syftet är att stärka den brasilianska sockerrörs industrins ställning som en modern leverantör av etanol, socker och förnybar elektricitet med fokus på hållbar utveckling. Samtidigt vill UNICA stärka bilden av etanol som ett rent förnybart drivmedel.

SEKAB samarbetade med UNICA inom initiativet Verifierat hållbar etanol

UNICA

UNICA:s webbplats

  • Hållbarhet

    – en ren resursfråga

    Sustainability

    Mer om vårt hållbarhetsarbete