Finansiell information

SEKAB grundades 1985 och omfattar två rörelsedrivande bolag, SEKAB Biofuels & Chemicals AB och SEKAB E-Technology AB.

Bolagen har huvudkontor och produktionsanläggning i Örnsköldsviks Bioraffinaderi. SEKAB ägs till sjuttio procent av Norrlands Etanolkraft AB bestående av Övik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft och till trettio procent av EcoIndustries Development in Europé AB.

Finansiell information om SEKAB, återfinns på Alla bolag.se

Produktion och FoU

Finansrapporter

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

 

Tomas Nilsson

Tomas Nilsson

VD

tomas.nilsson@sekab.com

+46 (0)660-793 01

  • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

    widget

    Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
    Se filmen här