Premium
Det bästa vi har

gröna kemikalieprodukter av
förnybara råvaror

Läs mer om våra hållbara produkter här

KEMI i allt som omger oss

Kemikalier finns i praktiskt taget allting som omger oss – i våra kläder och möbler, i maten vi äter, i hygienprodukterna vi använder och i bilarna vi kör.  Med hjälp av kemi kan vi hitta hållbara lösningar på dagens och framtidens problem.

SEKAB har lång erfarenhet av tillverkning och hantering av baskemikalier för kemiindustrin och vi tillverkar dem med förnybar bioenergi i kretsloppsprincip där restströmmar återförs som energi till produktionen.

Hur grön den slutliga kemiprodukten blir beror på valet av råvaran – fossil etanol eller bioetanol och valet styrs i dag av marknaden – kemiköparen.

Kemi för framtiden – baserade på förnyelsebar råvara

Gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. SEKAB är det enda kemiföretaget i Europa som kan erbjuda tillverkning av gröna kemikalier som producerats av fossilfri råvara och med grön insatsenergi

Gröna kemikalier är förnybara och ingår i det naturliga kretsloppet. På så sätt bidrar de till ett grönare samhälle.

Kemikalierna som SEKAB tillverkar är så kallade etanolderivat, det vill säga produkter som framställs ur etanol. Etanol räknas till de minst hälso- och miljöpåverkande lösningsmedlen. Det har gjort att etanol i olika former förekommer i stort sett överallt i samhället och i nästan alla industribranscher.

Ambitionen är att SEKABs alla produkter inom en snar framtid skall ingå i det naturliga kretsloppet och ha så liten inverkan på miljö och klimat som det över huvud taget är möjligt vi har alla förutsättningar.

Alla kemikalier som tillverkas av olja kan istället göras av etanol.

Kemi i dag

Huvuddelen av kemiindustrin är idag beroende av fossila resurser som råvara för både energi och kemikalier. Olika organiska föreningar som framställs ur fossil råvara – kol, olja och naturgas. Råvaror som påverkar klimat och miljö kraftigt.

SEKAB producerar sina kemiprodukter Acetaldehyd och Etylacetat på omväxlande fossil och biobaserad etanolråvara. Marknadens önskemål och priset på etanol avgör vilket.

Vi ser att både producenter och konsumenter alltmer söker alternativ till fossilt baserade råvaror och produkter. Intresset för gröna kemikalier och hållbara kemikalieprodukter växer men det finns ännu inga krafter på marknaden som styr mot användandet av gröna baskemikaler.

 • Kontaktpersoner

  Mikael Jonsson
  Mikael Jonsson
  Säljansvarig Acetaldehyd
  Mikael.Jonsson@sekab.com
  Telefon 0660-793 23
  070-657 16 56

  Eva Nilsson Ihme
  Eva Nilsson Ihme
  Säljansvarig Etylacetat
  eva.ihme@sekab.com
  Telefon 0660-793 25
  070-287 85 95

 • Kemi

  som banar väg för en ny standard för den
  kemiska industrin.

  Grön Kemi - banar väg för en ny standard för den kemiska industrin.

  Se filmen om SEKABs
  kemi.

 • Upptäck

  våra finaste produkter

  Premium

  Läs mer om våra hållbara produkter här

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här

 • Kemi

  – för ett grönare samhälle

  Grön kemi för ett grönare samhälle

  Läs vidare