Grön kemi för ett grönare samhälle

Hela samhället kretsar kring olja och det gäller inte bara transporter. Plaster, färger, drivgaser och lösningsmedel – mängder av vardagsprodukter har från början pumpats ur marken. Gröna kemikalier från bioetanol hjälper till att göra den kemiska industrin och vår värld grönare.

Nästan hela kemiindustrin är beroende av olja. Fossila råvaror har förvandlats till mängder av det du ser omkring dig i form av plast och andra material. Antagligen är det även fossil energi som har rest väggarna och lyft dit taket du sitter under. Till och med livsmedel som ättika tillverkas i många fall av råolja.

Vi på SEKAB tror att vägen till ett hållbart samhälle går via gröna alternativ. Därför erbjuder vi kunden en möjlighet att välja helgröna kemikalieprodukter till Europamarknaden. Vi har möjlighet att importera biologiskt framställd hållbar etanol och omvandla den till förnybara råvaror som används inom kemiindustrin.

Idag är de flesta baskemikalierna producerade av fossil råvara. SEKAB använder endera biologisk eller fossil etanolråvara i sin produktion allt utifrån marknadens efterfrågan. Alla kemikalier som i dag  tillverkas av olja kan istället göras av fossilfri och förnybar etanol.

Gröna kemikalier gör att kemisk industri får en förnybar råvara. Det betyder att produkterna ingår i den naturliga koldioxidcykeln och inte bidrar till alla problem som utvinning, raffinering och förbränning av olja leder till. Det vinner alla på.

Ett stort steg mot miljövänligare produkter är miljövänliga och förnybara råvaror och en förutsättning för det är att kemimarknaden. Vi ser till att våra gröna kemikalieprodukter gör minimala avtryck på miljö och människa över hela produktionskedjan. Det är vårt bidrag till ett grönare samhälle.

 • Produkter i

  PREMIUMPURE™ -KVALITET

  Acetaldehyd
  Etylacetat
  Ättiksyra
  Teknisk etanol i olika denatureringar
  Thermol
  Spolarvätska

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Kemi

  – för ett grönare samhälle

  Grön kemi för ett grönare samhälle

  Läs vidare