Hälsa & säkerhet

I en industriell kemisk verksamhet som vår, där vi handskas med stora volymer av varor som är brandfarliga, frätande eller hälsovådliga, är hälsa och säkerhet nyckelord i det dagliga arbetet. För oss på SEKAB kommer våra medarbetares och omgivningens hälsa och säkerhet alltid i första hand och vi arbetar systematiskt med att förebygga risker.

Inom SEKAB-gruppen har vi en skyddsorganisation som jobbar aktivt för att vi ständigt ska kunna förbättra oss på området. För att vi verkligen ska lyckas måste varje medarbetare ha kunskaper och engagemang för dessa frågor. Därför strävar vi efter att fortlöpande utbilda, informera och stimulera vår personal till delaktighet och ansvar i arbetet med hälso- och säkerhetsfrågor. Vi har även en pågående samverkan och dialog med externa intressenter som myndigheter och kringboende i dessa frågor.

Omfattande riskförebyggande arbete

Grunden till allt hälso- och säkerhetsarbete är förebyggande åtgärder för att minimera risker. Vårt mål är att utforma våra arbetsplatser och processer på ett sådant sätt att risker för människor och miljö ständigt minskar, att riskfyllda arbetsmoment reduceras och att riskerna för brand och explosion i verksamheten minimeras. Dessutom strävar vi efter att förbättra hälsopåverkande miljöer samt identifierar och genomför åtgärder för att förhindra ohälsa.

Hög säkerhet och beredskap vid anläggningarna

Fabriksområdet och våra anläggningar är väl skyddade och säkerheten kontrolleras fortlöpande enligt våra egna och berörda myndigheters fastställda rutiner. Vi på SEKAB lägger mycket kraft på att alltid ha en väl fungerande olycksfallsberedskap och ett gott samarbete med räddningstjänsten.

Viktig information från Domsjö industriområde

Ett industriområde i nära anslutning till bostadsområden ställer höga krav på säkerhet. Företagen inom Domsjö Industriområde arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och förebygga olyckor. Det sker i nära samarbete med myndigheterna och Örnsköldsviks räddningstjänst.

Olyckan kan dock vara framme och därför är det viktigt att allmänheten, och särskilt du som närboende, känner till företagen inom industriområdet och vad som kan hända vid en möjlig allvarlig olycka.

Läs folder:

Viktig information från Domsjö industriområde

 • Miljöcertifierad Verksamhet

  SEKAB arbetar enligt ISO-normerade ledningssystem och SEKAB BioFuels & Chemicals är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. I arbetet ingår att ständigt utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer

  SEKABs ISO 14001:2004 certifikat (pdf)

 • Ansvar & Omsorg

  SEKAB BioFuels & Chemicals är anslutet till Ansvar & Omsorg, vilket är Plast- och Kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö (HSM)

  Ansvar & Omsorg

  Läs SEKAB BioFuels & Chemicals HSM-policy här! (pdf)